OnderwijsAdvies > ... > In de klas/ leraarvaardigheden > Van Excellente leraar naar Teacher Leader
Van Excellente leraar naar Teacher Leader

Voor wie

Voor leraren PO, VO en MBO met een voortrekkersrol die:

  • een volgende stap in hun ontwikkeling zetten
  • niet alleen iets willen betekenen voor hun klas, maar ook voor de school;
  • sterk zijn als leraar, kennis als vakspecialist hebben en ook nadrukkelijk een rol binnen de organisatie gaan vervullen.

Inhoud

Teacher Leaders zijn excellente ervaren leraren, of vakspecialisten/coördinatoren (bijv. de taal- of rekencoördinator) op de school, die de motivatie en de ambitie hebben om zich in te zetten voor een duurzame kwaliteitsverbetering van het onderwijs. 
Goed opgeleide en gepositioneerde Teacher Leaders kunnen er voor zorgen dat er structureel aandacht is voor het gezamenlijke leren (´sociaal kapitaal´) binnen het team. Zij hebben hier een nadrukkelijke rol in, in afstemming met de leiding van een school. Daarbij horen taken zoals het coördineren en faciliteren van leergesprekken met collega’s en collegiale klassenconsultaties. 

Vanuit het principe “Learning by Doing” starten de Teacher Leaders gedurende de scholing een leer-/verbeterproject op hun eigen school. De invulling van het leerproject is afhankelijk van de ontwikkelfase van het team en de behoefte van de school.

Aan de orde komen:

  • Verandermanagement en leidinggeven aan een verandering
  • Leraren leren van elkaar: coördineren en faciliteren van leergesprekken
  • Communicatie- en coachingsvaardigheden

De scholing is onder andere gebaseerd op onderzoeken van Robert Marzano (Leiderschap), Andy Hargreaves (professioneel kapitaal), Dufour en Verbiest (professionele leergemeenschappen) en Fullan (veranderen).  

Belangstelling?
Bij voldoende belangstelling wordt de opleiding, bestaande uit 3 bijeenkomsten van 3 uur, gepland. Maak uw belangstelling kenbaar door een mail te sturen naar één van de trainers (zie rechterkolom).

Tussen de 3 bijeenkomsten door stemmen de deelnemers af met zijn/haar leidinggevende over het verbetertraject op de eigen school en het uitvoeren van activiteiten om het verbetertraject te starten/vorm te geven. UIteraard kunnen we de training ook voor uw bestuur of team organiseren.

Uw resultaat

  • Deelnemers weten hoe zij een verandertraject op hun school kunnen vormgeven. 
  • Zij weten hoe ze de fasen van een verandertraject vorm kunnen geven; van plan van aanpak tot implementatie en evaluatie.  
  • Ze weten hoe zij hun rol kunnen vervullen ten opzichte van hun collega´s en hoe zij hen kunnen faciliteren in het voeren van leergesprekken.
  • De deelnemers hebben op hun eigen school een start gemaakt met een verbetertraject.

Prijs

Op aanvraag