OnderwijsAdvies > ... > In de klas/ leraarvaardigheden > Hoe breed inzetbaar ben jij als onderwijsassistent?
Hoe breed inzetbaar ben jij als onderwijsassistent?

Voor wie

Onderwijsassistenten in het basisonderwijs

Inhoud

Rol en inzet van onderwijsassistent anno 2018
Onderwijsassistenten kunnen in allerlei groepen ingezet worden.                                
De werkzaamheden variëren van het ondersteunen van de leraar in de groep tot het begeleiden en ondersteunen van kinderen met  speciale onderwijsbehoeften. Dat vraagt kennis en inzicht in leerprocessen en aanbod.

Deze training richt zich op het breder kunnen inzetten van de onderwijsassistent bij het bieden van passend onderwijs voor de leerlingen van uw school. Zij scholen zich onder andere op: 

 • Klassenmanagement:
  Enerzijds het zelfstandig kunnen managen van de groep als geheel wanneer de leraar zich specifiek richt op een groepje leerlingen. Anderzijds het zelfstandig kunnen ondersteunen van kleine gedifferentieerde groepen leerlingen.
 • Interactievaardigheden:
  Als het omgaan met groepen in en buiten de klas en het aanleren van vaardigheden zoals luisteren en vragen stellen.
 • Taalleesonderwijs:
  Globaal inzicht in het leren lezen van 4-12 jarigen en hoe kan je kinderen ondersteunen bij het leesproces.
  Welke interventies doen er toe en hoe kan je deze toepassen in de praktijk.
 • Intervisie
  Deelnemers bespreken onderling 'knelpunten' in de praktijk en mogelijke oplossingen.

Uw resultaat

Deelnemers zijn na deze training beter in staat om samen met de leraar de leerlingen van de groep zo optimaal mogelijk te begeleiden. Zij beschikken over meer kennis en vaardigheden op het gebied van taal/ lezen, klassenmanagement en interactie met kinderen.

Locatie en data:
De training vindt plaats op onze locatie in Zoetermeer van 13.30 tot 17.00 uur op:
11 september 2019, 30 oktober 2019, 4 december 2019 en 22 januari 2020. 

Aan de deelnemers wordt gevraagd om gedurende de nascholing opdrachten in de eigen groep uit te voeren. 

Meer informatie
Neem contact op met Mia Versteegen 

INSCHRIJVEN