OnderwijsAdvies > ... > In de klas/ leraarvaardigheden > Handelingsgericht werken (invoeringstraject)
Handelingsgericht werken (invoeringstraject)

Inhoud

Planmatig en systematsich werken
Wat leren we onze leerlingen, hoe leren onze leerlingen optimaal, wat doen we met leerlingen die moeilijker of juist makkelijker de doelen halen? Deze vragen zijn de kern van handelingsgericht werken (HGW). Het draait om planmatig en systematische werken: Wie doet wat op welk moment om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van leerlingen. Hiervoor is het nodig dat er wordt samengewerkt met ouders, collega's, externe partijen en het kind zelf. Ook is er aandacht voor de rol van directie en IB.

Uw resultaat

Leraren kunnen in de praktijk  en op papier (groepsoverzicht, groepsplan) vorm geven aan HGW. Doelgerichtheid, preventief werken, samenwerken,  transparantie door de school heen, positief denken, werken vanuit onderwijsbehoeften zijn zichtbaar in de school. En dit alles door lerende leerkrachten, die kijken, begrijpen, acties plannen, uitvoeren en hierop reflecteren en hun handelen weer bijstellen.

Prijs

Op aanvraag

Contact

Wilt u meer informatie? Neem contact op met uw accountmanager of mail ons via het contactformulier.

Gerelateerde diensten