OnderwijsAdvies > ... > In de klas/ leraarvaardigheden > Lessen effectiever maken door meer interactie tussen leerlingen
Lessen effectiever maken door meer interactie tussen leerlingen

Voor wie

Leraren PO, VO en MBO.

Inhoud

Coöperatief leren of samenwerkend leren
Bij Coöperatief leren gaat het om de samenwerking tussen (sterkere en zwakkere) leerlingen. Dit wordt gestimuleerd door Coöperatieve werkvormen, zoals Genummerde Koppen Bij Elkaar, TafelRondje, Mix en Ruil, waarbij leerlingen in heterogene tweetallen of groepjes werken. 
Door het gevarieerde aanbod aan werkvormen kan een leraar goed aansluiten bij de behoeften, mogelijkheden en talenten van de leerlingen. De leertijd wordt verhoogd, er is meer interactie over de leerstof en leerlingen leren naar elkaar te luisteren en taken te verdelen.

Betrokkenheid leerlingen
Zowel John Hattie als Robert Marzano toonden het effect aan van deze coöperatieve manier van werken; die creëert betrokkenheid bij leerlingen en heeft een positieve invloed op leerprestaties, persoonlijkheidsontwikkeling, sociale en emotionele ontwikkeling en metacognitie.
Het stimuleert leren en brengt een veilig klimaat in de groep en in de school. Leraar en leerlingen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het leerproces en ervaren de lessen ook als plezierig en afwisselend. 

Krachtige tools voor leraren
Cooperatief leren geeft leraren tools voor veel verschillende lessituaties en klassenmanagement: samen leren, samen organiseren. Een getrainde leraar beschikt over de vaardigheden om de coöperatieve werkvormen op het juiste moment, voor het juiste doel in te zetten. Het geeft een krachtige impuls aan de professionele ontwikkeling. 

De 4 geheimen van Coöperatief leren
Het geheim van het succes (zo blijkt uit meerdere onderzoeken) zit in:

 • Gelijke Deelname
  Iedereen heeft een gelijk aandeel in de activiteit, geen toeschouwers. Je doet om de beurt wat, of er wordt aangegeven hoeveel tijd ieder krijgt.
 • Individuele Aanspreekbaarheid
  Iedereen is individueel in staat om het antwoord, het product toe te lichten.
 • Positieve Wederzijdse Afhankelijkheid
  Leerlingen hebben elkaar nodig om de opdracht te kunnen uitvoeren.
 • Simultane Actie
  Er vindt tegelijkertijd in alle teams actie plaats.

Als je alle 4 de principes terugziet, weet je dat er sprake is van leren. Deze principes gebruikt u bij het voorbereiden van een les, als reflectiemiddel of bij een lesobservatie.

Lees ook het artikel: 'Met Coöperatief Leren komen alle kinderen aan bod' (interview met basisschool De Buut in Zoetermeer uit oA Magazine april 2018)

Een training Coöperatief Leren organiseren op uw school? 
We bieden u verschillende trainingen en instapniveaus aan. Cooperatief leren kunt u toepassen in Primair en Voortgezet Onderwijs. Neem voor meer informatie contact op met Bernice Keerveld.

Prijs

Op aanvraag

Contactpersoon

Bernice Keerveld

Onderwijsadviseur