Coaching

Voor wie

(Startende) schoolleiders en leraren

Inhoud

OnderwijsAdvies coacht schoolleiders en leraren. Redenen voor coaching kunnen zijn: 

  • Startende schoolleiders of schoolleiders die een verandering op hun school begeleiden verdienen een coach die met hen meekijkt, adviseert en een spiegel voorhoudt.
  • Datzelfde geldt voor startende leraren, leraren die zichzelf verder willen ontwikkelen of juist ervaren leraren die gezond hun werk willen blijven doen.
  • Ook coachen wij leraren van wie de leidinggevende vindt dat er in de uitvoering verbetering nodig is.
  • Voor dossiervorming of een exittraject kunt u eveneens bij OnderwijsAdvies terecht.
  • Alle professionals die willen blijven leren! Dat maakt een leraar of schoolleider effectief! 

Wanneer zou coaching u kunnen helpen? 

Startende schoolleiders kunnen zoekende zijn in hun stijl van leidinggeven en in het zoeken naar de juiste ‘ingang’. Soms tref je een team aan met ingesleten patronen, dat veel oud zeer kent of onderlinge conflicten heeft. Hoe ga je daar mee om? 

Schoolleiders met veranderingsopdracht
Hoe geef je leiding aan een veranderende organisatie en ga je om met weerstand in het team? Soms lijkt een team weinig veranderingsbereid. Hoe verhoog je de urgentie en zorg je dat men niet terugvalt in oud gedrag? 

Leraren
Wilt u als leraar uw persoonlijke effectiviteit vergroten? Vragen kunnen gaan over het omgaan met werkdruk of een moeilijke groep, soms is het communiceren met collega of ouders een issue dat aandacht verdient. 

Vragen kunnen ook gaan over klassenmanagement, instructie of differentiatie. 

Werkwijze
In de intake wordt de vraag verkend. Het doel van de coaching wordt benoemd en er wordt een inschatting gemaakt van het aantal contactmomenten en het type begeleiding dat aansluit op de vraag. Gedurende de begeleiding formuleert de coachee zelf een inbreng of vraag die in het coachgesprek centraal staat. Soms is een video opname daarvoor geschikt.  Na het gesprek gaat de coachee aan de slag met de opgedane inzichten door deze toe te passen in de praktijk. Een verslag daarvan stimuleert het leren tussen de bijeenkomsten en is van belang voor de voortgang van de coaching. 

Indien een opdrachtgever betrokken is bij een coachvraag, wordt de intake met de coachee en de opdrachtgever gevoerd. In de intake wordt overeenstemming bereikt over de vraag en de te behalen doelen. Belangrijk is dat de doelen realistisch zijn met de gevraagde inspanning van de coachee en begeleiding van de coach. Ook leerruimte is voor de coachee essentieel.

Voor het slagen van de coaching is een goed contact tussen coachee en coach fundamenteel. Er moet een klik zijn. Na de intake is er ruimte om hier bij stil te staan. Na enkele contactmomenten wordt er opnieuw stilgestaan bij werkrelatie tussen coachee en coach: is de coaching lerend genoeg? Worden verwachtingen waargemaakt? Zijn er nieuwe vragen? 

Veelal neemt de schoolleider de taak van beoordelaar op zich. Soms wordt van ons een beoordeling gevraagd. De beoordeling vindt plaats aan de hand van de NSA of SBL competenties en neergelegd in een verslag.  

Uw resultaat

En dan?
Ook als de coaching is afgerond blijft de coachee leren. Voor de borging van ingezette ontwikkeling is het raadzaam om als school elkaar te blijven ondersteunen in het leren. De coachee is bewust bekwaam geworden en zal zich verder ontwikkelen naar onbewust bekwaam. Dat vraagt tijd en aandacht op langere termijn. Nazorg door de school zelf verstevigt het geleerde in het coachtraject.

Prijs

Op aanvraag