OnderwijsAdvies > ... > In de klas/ leraarvaardigheden > Word met coaching een 'betere' leraar of leidinggevende
Kwaliteitszorg

Voor wie

(Startende) schoolleiders, leraren, intern begeleiders, team

Inhoud

Coaching, onze visie: 
Respect, integriteit, verantwoordelijkheid en professionaliteit zijn belangrijke waarden bij onze coaching. Wij coachen, ongeacht de coachingsvraag, vanuit gelijkwaardigheid. Wat wil zeggen dat we ervan uitgaan dat de coachee verantwoordelijkheid voelt en neemt voor zijn of haar eigen ontwikkeling.
De coach zet zijn/haar expertise in om de coachee te ondersteunen bij het scherp krijgen van de doelen en bij het realiseren van de ontwikkeling die nodig is om de doelen te behalen. We kennen de praktijk van het onderwijs. Al met al is onze coaching er op gericht om de vaardigheden van de coachee te bevorderen. 

Wie bieden wij coaching aan?

Alle professionals die willen blijven leren!

 • Startende schoolleiders of schoolleiders die een verandering op hun school begeleiden verdienen een coach die met hen meekijkt, adviseert en een spiegel voorhoudt.
 • Datzelfde geldt voor startende leraren, leraren die zichzelf verder willen ontwikkelen of juist ervaren leraren die gezond hun werk willen blijven doen.
 • Leraren die te maken hebben met veranderingen in de organisatie, veranderende eisen op het gebied van het functioneren en een veranderde (kind of ouder-) populatie en die hun eigen vaardigheden hierop willen afstemmen
 • Ook coachen wij leraren van wie de leidinggevende vindt dat er in de uitvoering verbetering nodig is. 

Coaching kan u helpen bij:

Persoonlijke coachingsvragen

 • Hoe hou ik energie in mijn werk?
 • Hoe zorg ik voor een goede balans tussen belastbaarheid en werkdruk? 
 • Hoe zorg ik dat ik vitaal en inzetbaar blijf?

Vragen (startende) directeuren

 • Welke stijl van leidinggeven past binnen mijn team en is nodig voor onze schoolontwikkeling?
 • Hoe ga ik om met ingesleten patronen en ‘vind ik een ingang’?
 • Hoe geef ik leiding aan een veranderende organisatie en ga ik om met weerstand in het team?
 • Hoe blijf ik in mijn kracht en leer ik bewust? 

Vragen leraren

 • Hoe word ik een ‘betere’ leraar? Hoe kan ik mijn functioneren verbeteren?
 • Hoe ga ik om met een 'moeilijke' groep?
 • Hoe maak ik instructie effectiever, hoe kan ik beter differentiëren? (klassenmanagement)
 • Hoe krijg ik betrokken leerlingen?
 • Hoe communiceer ik beter met mijn collega’s, met ouders?

Werkwijze

In de intake wordt de vraag verkend. Het doel van de coaching wordt benoemd en er wordt een inschatting gemaakt van het aantal contactmomenten en het type coaching dat aansluit op de vraag. Gedurende de coaching formuleert de coachee zelf een inbreng of vraag die in het coachgesprek centraal staat. Soms is een video opname daarvoor geschikt. Na het gesprek gaat de coachee aan de slag met de opgedane inzichten door deze toe te passen in de praktijk. Een verslag daarvan stimuleert het leren tussen de bijeenkomsten en is van belang voor de voortgang van de coaching. 

Indien een opdrachtgever betrokken is bij een coachvraag, wordt de intake met de coachee en de opdrachtgever gevoerd. In de intake wordt overeenstemming bereikt over de vraag en de te behalen doelen. Het coachingstraject wordt afgesloten met een evaluatie.

Voor het slagen van de coaching is een goed contact tussen coachee en coach fundamenteel. Er moet een klik zijn. Na de intake is er ruimte om hier bij stil te staan. Na enkele contactmomenten wordt er opnieuw stilgestaan bij werkrelatie tussen coachee en coach: is de coaching lerend genoeg? Worden verwachtingen waargemaakt? Zijn er nieuwe vragen? 

In sommige gevallen neemt de schoolleider de taak van beoordelaar op zich. Soms wordt van ons een beoordeling gevraagd. De beoordeling vindt plaats aan de hand van de NSA of SBL competenties en neergelegd in een verslag.   

Uw resultaat

En dan?
Ook als de coaching is afgerond blijft de coachee leren. Voor de borging van ingezette ontwikkeling is het raadzaam om als school elkaar te blijven ondersteunen in het leren. De coachee is bewust bekwaam geworden en zal zich verder ontwikkelen naar onbewust bekwaam. Dat vraagt tijd en aandacht op langere termijn. Nazorg door de school zelf verstevigt het geleerde in het coachtraject.

Kwaliteit belangrijk
Respect, integriteit,verantwoordelijkheid en professionaliteit zijn voor ons altijd belangrijk en zeker in een coachtraject. Coaches bij OnderwijsAdvies houden hun vak bij en hebben regelmatig intervisie. OnderwijsAdvies is CEDEO- en Certiked gecertificeerd en een CRKBO-geregistreerde instelling.

De juiste coach
OnderwijsAdvies heeft algemene coaches en coaches met specifieke aandachtsgebieden en/of specialisaties. Denk aan beeldcoaching (SVIB), NLP, time-management, Management Drives etc. Wij zoeken bij ieder coachingstraject de juiste coach zodat het effect optimaal is.

Stuur ons een mail voor meer informatie of neem contact op met één van de coaches, zie hieronder

Coaches bij OnderwijsAdvies zijn: Annet van Eck -  Bernice KeerveldCaroline Hoos - Cissy van Eede - Esther Mouwe -  Frank CoertHelene Labout - Jacqueline FahrnerJanWillem van IpenburgMarianne Zandman - Marieke van BekhovenMarike SchneiderMartine van den Hoek - Paulien BrouwerPieter de Wit - Ronald Karsdorp

Prijs

Op aanvraag