OnderwijsAdvies > ... > ICT/digitale geletterdheid > ICT een nieuwe stap
ICT een nieuwe stap

Voor wie

Teams van scholen waar al wel ICT wordt gebruikt, maar nog niet heel structureel en niet afgestemd op de visie van de school.
Teams die niet hetzelfde onderwijs willen blijven geven wat er altijd was – maar dan met ICT. Teams die écht werk willen maken van 21
e eeuw vaardigheden. 

Inhoud

In een intakegesprek vooraf schetsen wij uw situatie; welke hardware is er, welke programma’s worden gebruikt en wat is de visie van de school.

Studieochtend of - middag
Op de studiemiddag (of -ochtend) gaat u praktisch aan de slag met uw huidige apparatuur. Maar wij gaan u confronteren met de (soms negatieve) gevolgen!

Welke ICT toepassingen zijn voor u geschikt? U krijgt een theoretisch model (Fullan/ Stratosphere) met criteria waaraan toekomstige ICT toepassingen getoetst kunnen worden. Op basis daarvan – en met uw visie in het achterhoofd – bedenken we samen wat de volgende stap zou kunnen zijn in uw onderwijs met ICT.

Na de studiemiddag komt een klein groepje samen om de conclusies te trekken. Deze worden voorgelegd aan het team. Op basis van keuzes van het team wordt een plan van aanpak gemaakt. 

Tijdsinvestering
Er zijn 4 bijeenkomsten, waarvan één een heel dagdeel met het hele team. De andere 3 bijeenkomsten zijn met een kleine groep.

Uw resultaat

  • U heeft een plan van aanpak dat gericht is op een nieuwe stap in uw onderwijs met ICT. Dat plan sluit aan bij de visie van de school en kan rekenen op draagvlak in het team.
  • Het uiteindelijke resultaat is dat leerlingen met een hogere betrokkenheid en dus actiever leren met behulp van ICT. De beschikbare technologie wordt ingezet op een manier die aansluit bij 21e eeuw vaardigheden.

Prijs

€2040

Contactpersoon

Robert Pastoor

Accountmanager/ onderwijsadviseur