OnderwijsAdvies > ... > Het jonge kind (kleuters) > Studiedag over kleuters
Studiedag over kleuters

Voor wie

Leidinggevenden, leraren groep 1,2 en 3 en IB'ers

Inhoud

Wanneer is het onderwijs voor het Jonge Kind van hoge kwaliteit? In hoeverre is spelen belangrijk? Deze dag is bedoeld om met elkaar van gedachte te wisselen, helderheid te krijgen over achtergronden en inzichten.

Het spel van een jong kind, het spelend leren of het lerend spelen zijn meer dan ooit volop in de belangstelling. Ontwikkelingspsychologen, wetenschappers, leraren en pedagogisch medewerkers, onderwijsgoeroes vanuit alle hoeken van de wereld en ook ouders hebben iets te zeggen over het jonge kind. Actuele media programma’s op TV, in kranten, tijdschriften en via social media: het jonge kind is volop in de aandacht!

De onderwijspraktijk laat zien dat er behoefte is aan expertise. Actuele theorieën, maar ook de verworvenheden vanuit het rijke kleuteronderwijs is meer dan ooit belangrijk.

Onderwijs op de basisschool in de groepen 1-2 is essentieel voor de basisvorming van leren! Een grote verantwoordelijkheid. Hoe staat het met de visie op dit onderwijs in de eerste groepen? 

  • Hoe uit zich dat in de praktijk? Hoe verstaan leraren dat ‘vak apart’?
  • Wat zijn belangrijke uitgangspunten, waaraan herken je dat?
  • Wat betekent het om een leraar in de huidige tijd te zijn bij jonge kinderen?
  • Zijn kinderen veranderd in een veranderende wereld?

Waar liggen de kansen, wanneer is het onderwijs, de aandacht voor het jonge kind van hoge kwaliteit? In hoeverre is dat spelen zo belangrijk? Waar liggen de waarden? En.. hoe organiseer je dat? Er moet toch ook geleerd worden?

Een dag ook met tips, met inspiratie en mogelijke oplossingen voor actuele vragen..

Meer informatie?
Neem contact op met Ellen Versteeg.

Heeft u behoefte aan extra expertise op de werkvloer? Wij bieden coaching-on-the-job, ideaal voor leraren die (nog) weinig ervaring hebben met kleutergroepen: lees meer.

Prijs

Op aanvraag