OnderwijsAdvies > ... > Het jonge kind (kleuters) > Cursus Het Jonge Kind voor onderwijsassistenten
Cursus Het Jonge Kind voor onderwijsassistenten

Voor wie

Deze cursus is bedoeld voor onderwijsassistenten die zich willen bekwamen in het onderwijs aan kleuters (groepen 1 en 2 en 3 van de basisschool).

Inhoud

Op veel basisscholen wordt er naast de leraar, gewerkt met onderwijsassistenten in de groepen 1-2 (3) Het is van belang dat de werkwijze van deze onderwijsassistenten aansluit. In de groepen 1-2 (3) is de werkwijze zeer specifiek. Leraarvaardigheden voor de kleutergroepen zijn anders dan die voor de midden- en bovenbouw. Deze vaardigheden doen een beroep op specifieke kennis over de ontwikkeling van het jonge kind.
Een werkwijze die past bij de specifieke onderwijsbehoefte van jonge kinderen is essentieel. Hiervoor is basale kennis rondom de kleuterontwikkeling van belang. Het kennen, herkennen van ontwikkelingslijnen, de specifieke interactievaardigheden, het aanbod van vele didactische specifieke vaardigheden rondom de leeftijd voor 4 tot 6 jaar zijn daar voorbeelden van. Bovendien is het organiseren en verzorgen van een rijke, uitdagende en betekenisvolle speel-leeromgeving voorwaarde voor jonge kinderen om tot leren te komen.

Binnen passend onderwijs wordt de rol van onderwijsassistenten van steeds grotere betekenis. De functie van een onderwijsassistent is het ondersteunen van een leraar. Doordat de klassen in het onderwijs steeds groter worden, is het moeilijker voor leraren om alle kinderen de juiste aandacht te geven.

Er is er veel veranderd in het onderwijs in de groepen 1-2.(3)  Belangrijke uitgangspunten zijn het beredeneerd aanbod, het thematisch werken vanuit leerlijnen en tussendoelen, het handelingsgericht- en opbrengstgericht werken, het VVE-beleid en het werken met programma’s.
De manier waarop jonge kinderen zich ontwikkelen is echter niet veranderd: spel en spelen is en blijft belangrijk!

Ook van de onderwijsassistent vraagt dit inzicht in de ontwikkeling van jonge kinderen.

Met name kennis van spelontwikkeling, weten met welke interventies je ontwikkeling op gang kan brengen en hoe je de zone van de naaste ontwikkeling kan opzoeken, zijn vaardigheden om de individuele ontwikkeling van iedere kleuter te stimuleren.

Inhoud en bijeenkomsten

  • De specifieke belevingswereld van het jonge kind: ontwikkelingspsychologie, leerpsychologie en Pedagogiek van het jonge kind.
  • Spel en spelbegeleiding: de rol van de onderwijsassistent, observeren en handelen door de onderwijsassistent, de rol van spel bij de cognitieve ontwikkeling.
  • Thematisch werken en de speel-leeromgeving.
  • Taalontwikkeling en beginnende geletterdheid.
  • Spel, beweging en de sensomotorische ontwikkeling.
  • Observeren en volgen: OHGW.

Werkwijze
Per dagdeel staat één van bovenstaande onderwerpen centraal. Naast het presenteren van recente wetenschappelijke inzichten en achtergronden wordt een koppeling naar de eigen praktijk gemaakt. Tijdens de bijeenkomsten is er dan ook behalve kennisoverdracht ruimte voor opdrachten, toepassing en uitwisseling. Het verbeteren van de eigen praktijk is daarbij uitgangspunt. 

Investering
De cursus vraagt 42 uur aan tijdsinvestering van de deelnemers inclusief de lesmiddagen.

Certificering
Na het voldoen van de cursus eisen ontvangt de deelnemer een certificaat. De cursus eisen bestaan uit een aanwezigheidsverplichting (80% van de bijeenkomsten) en het uitvoeren van de huiswerkopdrachten zoals het lezen van achtergrond informatie en artikelen.

Uw resultaat

Voor de onderwijsassistent: Na deze cursus zijn de deelnemers beter in staat om samen met de leraar de kinderen van de groep zo optimaal mogelijk te begeleiden. Zij beschikken over meer kennis en vaardigheden op het gebied van ontwikkeling van jonge kinderen.
Onderwijsassistenten zullen zich na deze nascholing competenter voelen binnen hun educatieve werk.

Voor de kinderen: Een enthousiaste en zelfverzekerde onderwijsassistent die de eigenheid in iedere kleuter ziet en het onderwijs aanbod in samenspraak met de leraar zo optimaal mogelijk kan afstemmen op de onderwijsbehoefte van jonge kinderen.

Voor de school: Een onderwijsassistent die naast de leraar, specialist is in de kleutergroep/ groep 3 en die in de groep effectieve ondersteuning kan verzorgen.

In-company
De cursus kan in-company worden gegeven.

 

Prijs

Op aanvraag