OnderwijsAdvies > ... > Het jonge kind (kleuters) > Opleiding Jonge Kind Specialist - Post HBO
Opleiding Jonge Kind Specialist - Post HBO

Voor wie

Leraren van de groepen 1 en 2 en pedagogisch medewerkers

Inhoud

Algemeen
Het brein van kinderen in de onderbouw is volop in ontwikkeling. Kinderen doen elke dag ontdekkingen en leren razendsnel. Als ze tenminste op de juiste wijze worden gestimuleerd. Met de opleiding Jonge Kind Specialist onderbouw vergroot u uw kennis en uw vaardigheden voor het onderwijs aan deze jonge kinderen. Zo brengt u uw onderwijs naar een hoger niveau.

Inhoud
Onderzoek van De Haan en Leseman (2011) laat de noodzaak zien van leidsters en leraren die op de hoogte zijn van de specifieke pedagogisch-didactische benadering van het jonge kind, zodat deze ontwikkeling ook daadwerkelijk tot stand komt.

In de peuter- en kleuterfase ontwikkelt het kind zich op een geheel eigen manier. Het spel neemt hierbij een belangrijke plaats in. In het spel komen alle ontwikkelingslijnen samen. Er worden geen vakken gegeven, maar pedagogisch medewerkers/leraren hebben de ontwikkelingslijnen van alle ontwikkelingsgebieden goed in het hoofd, zodat zij een rijke leeromgeving kunnen creëren. Vaardigheden, zoals bijvoorbeeld werken in kleine kringen en uitlokken van interacties, zijn hierbij noodzakelijk.
Tijdens de opleiding worden deze vaardigheden planmatig en in relatie met de praktijk uitgewerkt. 

OnderwijsAdvies biedt - naast deze opleiding - ook de Intensieve training Specialist Het Jonge Kind (PDF). Deze training bestaat uit dagdelen en biedt vooral praktische informatie over het Jonge Kind.

In de opleiding is ook aandacht voor het opzetten van een lerend netwerk binnen de voorschool, peuterspeelzaal en/of het (onderbouw)team. Samen werken en samen leren is de basis van goed onderwijs. Van de student vereist dit een onderzoekende houding, een open mindset en het op zich kunnen nemen van verschillende professionele rollen (kartrekker, netwerker, organisator, onderzoeker, collega, etc.).

De opleiding is praktijkgericht met een gefundeerde theoretische onderbouwing. Er is sprake van zogenaamd T-shaped learning. Dat wil zeggen dat naast kennis ook vaardigheden en tools onderdeel uitmaken van de opleiding. Denk daarbij aan: samenwerken, met elkaar het debat aangaan, delegeren, de dialoog aangaan naar wat de ander bijvoorbeeld drijft, etc. Hierbij vindt voortdurend zelfreflectie plaats.
Van u, als deelenemer aan de training, wordt verwacht dat u werkt vanuit eigen leervragen. Tijdens de bijeenkomsten wordt dan ook gewerkt met eigen casuïstiek van deelnemers.

Het uitgangspunt van de opleiding is om een breed pallet aan kennis te bieden waarbij studenten van en met elkaar leren. De doelstellingen van de post-hbo-opleiding Jonge Kind Specialist zijn gebaseerd op het competentieprofiel jonge kind (Docentennetwerk Specialisten Jonge kind, 2008) en het Utrechts kwaliteitskader voor educatie van het jonge kind (2012).

De doelstellingen worden uitgewerkt in de volgende onderwerpen:

  • visies op onderwijs aan het jonge kind
  • observatie en signaleringssystemen en -technieken in relatie tot de leerlijnen
  • de specifieke pedagogisch-didactische benadering van het jonge kind
  • leerkrachtvaardigheden die nodig zijn bij de ontwikkeling van het jonge kind
  • passend onderwijs (opbrengstgericht werken, groepsoverzichten en –plannen in relatie tot de pedagogisch didactische benadering van het jonge kind)

Werken in leerteams maakt deel uit van de opleiding. Daarnaast kiest elk leerteam een van de volgende thema’s voor onderzoek en verdieping:

  • sociale media en kleuters
  • creativiteit / muziek
  • bewegingsactiviteiten / sensomotorische ontwikkeling
  • wetenschap en techniek

De uitkomsten van de onderzoeken worden geïntegreerd in het totaalaanbod op het gebied van taal en rekenen. Kennisoverdracht vindt plaats doordat de leerteams de eindresultaten van het onderzoek/de verdieping aan elkaar presenteren.

Bekijk ook: Een collegedag van de Post-HBO-opleiding Het Jonge Kind (op de site van Driestar Hogeschool)

Toelatingseisen
Relevante hbo-opleiding (pabo, pedagogiek)

Diploma

DEZE OPLEIDING IS:
Geregistreerd bij de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland. U ontvangt na afronding het diploma Post HBO en wordt ingeschreven in het Abituriëntenregister


en gevalideerd door Registerleraar.nl Logo Registerleraardocx
Studiebelasting (SBU) = 300 uur  / Registernummer = WCMxGv8ojE

Data en locatie
De opleiding wordt verzorgd in samenwerking met Driestar hogeschool.
De opleiding vindt plaats in Gouda (locatie Driestar). 

Tijd
: van 9.00 tot 16.00 uur óf van 13.30 tot 21.00 uur (svp voorkeur aangeven bij aanmelding, in overleg met de deelnemers wordt een keuze gemaakt)

16 september 2019: intake / locatie Gouda 
3 oktober 2019: dag 1/ locatie Gouda
4 november 2019: dag 2 / locatie Gouda
9 januari 2020: dag 3 / locatie Gouda 
9 maart 2020: dag 4 / locatie Gouda
16 april 2020: dag 5 / locatie Gouda
25 mei 2020: dag 6 / locatie Gouda
17 sept 2020: dag 7 / locatie Gouda
26 oktober 2020: dag 8 / locatie Gouda
14 januari 2021: diplomering / locatie Gouda

Docenten: Inge van Brugge, onderwijsadviseur bij OnderwijsAdvies en Martine Blonk-Meulenkamp, onderwijsadviseur bij Driestar educatief.

AANMELDFORMULIER:

Opleiding Jonge Kind Specialist - Post HBO, start 16 september 2019


Agenda

DatumLocatie
16 september t/m 16 september 2019Gouda (bezoekadres)

Prijs

€2450

Contactpersoon

Ineke Dillingh

Vakspecialist Jonge Kind

Professionalisering Het Jonge Kind

Volgens Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker van Onderwijs hoeft er geen speciale kleuteropleiding te komen. "Mocht een docent geen specifieke kennis hebben over het jonge kind, dan “is het aan schoolleiding om er samen met de leerkracht voor te zorgen dat ze de juiste nascholing (kunnen) volgen.”

Laat kleuters weer kleuteren

Michel Rog van het CDA vertelt dat een ruime meerderheid van de geënquêteerde leraren behoefte heeft aan bijscholing over spel, motoriek en de ontwikkelingsfasen van het jonge kind.

Gerelateerde diensten