OnderwijsAdvies > ... > Het jonge kind (kleuters) > KIJK! 1-2 de basis
KIJK! 1-2 de basis

Voor wie

Leraren groepen  1 - 2 - (3) en intern begeleiders 

 

Inhoud

Tijdens deze training worden de uitgangspunten en de werkwijze van het observatie- en registratiesysteem KIJK!1-2 behandeld. De kwaliteit van observeren wordt zodanig vergroot.

Er wordt aandacht besteed aan:

 • de voorwaarden om tot ontwikkeling te komen: de basiskenmerken en betrokkenheid van de kinderen zijn hierbij van belang. 
 • ontwikkellijnen, deze geven handvatten om gericht te observeren, waarbij elk kind op eigen wijze de ruimte heeft om te ontwikkelen binnen een marge. 
 • het verzamelen, analyseren en interpreteren van leerlinggegevens in samenhang, zodat u een beredeneerd aanbod kunt maken.
 • opbrengstgericht en handelingsgericht werken (OHGW). 

Uw resultaat

Na afloop van de training:

 • kunt u binnen het huidig klassenmanagement observeren 
 • kunt u een genormeerd registratiemodel voor observaties hanteren
 • volgt u de brede ontwikkeling van kinderen middels KIJK! 
 • kunt u gestructureerd observeren en gegevens interpreteren naar opbrengst- en handelingsgericht werken (OHGW)
 • kunt u reflecteren op het beredeneerd groepsaanbod en dit verdiepen 
 • heeft u beter zicht op het vervolgaanbod in de groepen 1-2
 • bent u bekend met het KIJK! webbased programma (leraar en IB-er)
 • kunt u de zorgstructuur met de mogelijkheden van KIJK! uitbreiden (IB-er)

We kunnen de training ook schoolspecifiek aanbieden.

Downloads