OnderwijsAdvies > ... > Het jonge kind (kleuters) > Jonkies naar groep 3
Jonkies naar groep 3

Voor wie

Onderbouwcoördinator, leraren groep 1, 2 ,3 en IB-ers

Inhoud

Wanneer stroomt een kleuter door naar groep 3?

Het is en blijft een lastige beslissing: stroomt deze kleuter door naar groep 3? Vroeger was er een 1 oktober grens, later een 1 januari grens. En nu ligt de focus op de ontwikkeling van het individuele kind, los van welke datum dan ook.

Bij de meeste scholen beginnen kleuters wanneer ze hun 4e verjaardag hebben gevierd: er is een flexibele instroom. Maar de doorstroom naar groep 3 is na een zomervakantie, voor iedereen op hetzelfde moment. Dat betekent voor sommige kleuters een korte kleuterperiode en voor anderen een lange. De afweging die een school hierin moet maken, is niet altijd eenvoudig. 

In deze scholingsbijeenkomst wordt deze afweging vanuit verschillende invalshoeken benaderd. Ook de recent verschenen Handreiking ‘Doorstroom van kleuters’ van de PO raad en de recente discussie over het grote aantal 'zittenblijvers in groep 2' komt hierbij aan bod.

Uw resultaat

U weet op basis van welke criteria u keuzes maakt voor de doorstroming naar groep 3. U weet hoe u uw keuzes kunt verantwoorden naar ouders, bestuur en inspectie. 

Data en locatie
De scholingsbijeenkomst vindt plaats van 16.00 tot 18.00 uur in

  • Zoetermeer op 14 februari 2019

INSCHRIJVEN ZOETERMEER 14 FEB 19

 

Contactpersoon

Ineke Dillingh

Vakspecialist Jonge Kind