OnderwijsAdvies > ... > Het jonge kind (kleuters) > Studiedag 'Geef creativiteit in de onderbouw een boost!'
Studiedag 'Geef creativiteit in de onderbouw een boost!'

Voor wie

Het onderbouwteam van de school.

Inhoud

Geef creativiteit in uw (onderbouw) team een boost! 

Wilt u:

 • in uw onderbouw de creativiteit een impuls geven? 
 • uw leraren zicht geven op creatieve ontwikkeling in de breedste zin?
 • Wilt u kritischer omgaan met de zogenaamde ‘werkjes’?

Organiseer een studiedag waarin u en uw teamleden gezamenlijk een visie op creativiteit ontwikkelen, veel praktische ideeën opdoen én waarmee u de basis legt voor een 'school met een brede creativiteit als basis voor de toekomst'.         

Ontwikkelen van creativiteit in brede zin als basis voor een nieuwe toekomst!
Leren zichtbaar maken impliceert een hoge betrokkenheid bij kinderen. Creatieve ontwikkeling, één van de kerndoelen vanuit Het Ministerie van Onderwijs is hierbij zeer belangrijk. De actualiteit en de meest recente wetenschappelijke onderzoeken zoals die vanuit de breinwetenschap laten zien dat er nu - in de 21ste eeuw - een grote vraag is naar creatieve mensen.

Creativiteit als een van de skills voor de 21ste century! 

Kinderen leren het meeste wanneer zij zelf ervaren, ontdekken en experimenteren
Een rijke inspirerende speelleeromgeving is essentieel. Met verrassend makkelijke materialen en middelen is een uitnodigende omgeving te realiseren. Creativiteit is meer dan knutselen. Het is ook oplossingen vinden, mogelijkheden ontdekken. Wat is hierbij de rol van de leraar en waar liggen kansen? Wanneer laten we kinderen vrij in hun ontdekking met het materiaal? Hoe verlopen de stappen van bijvoorbeeld grafische technieken, maar ook knippen en plakken, vouwen en het werken met een ruim aanbod van beeldend ongevormd materiaal? Heb je als leraar zicht op het hele scala van technieken? Welke mogelijkheden zijn er nog meer?

Creativiteit uit zich niet alleen in beeldende vorming maar ook in creatief denken: ‘Denken om een hoekje’, filosoferen, werken met techniek- en onderzoeksactiviteiten, in expressie via muziek, dans en drama.

 • Ziet u in creativiteit een meerwaarde richting brede ontwikkeling, maar heeft u hierbij inspiratie nodig? 
 • Wilt u voor uw leerlingen creativiteit koppelen aan bijvoorbeeld meervoudige intelligentie? Zoekt u naar uitdaging voor uw pluskinderen?
 • Hecht u belang aan creativiteit die koppelt aan cultureel erfgoed? 

Kortom, wilt u meer voor uw leerlingen én meer voor uw leraren?
Gespecialiseerde onderwijsadviseurs van OnderwijsAdvies kunnen voor u een inspirerende dag verzorgen samen met een gastdocent vanuit de kunstacademie. 

Uw resultaat

 • Kennis van achtergronden en visie op creativiteit
 • Kennis van de ontwikkeling van de creativiteit en de expressie
 • Kennis en overzicht van technische vaardigheden in samenhang met ontwikkellijnen en leerlijnen.
 • Kennis en overzicht van het hele arsenaal gereedschappen, middelen en materialen
 • Kennis over creatieve ontwikkeling in de breedste zin
 • Zicht op creativiteit en de mogelijkheden vanuit meervoudige intelligentie
 • Zicht op creativiteit en de mogelijkheden met wereldoriëntatie, muziek, dans, drama en cultureel erfgoed

Daarnaast doet u praktische ervaringen op en krijgt u ideeën voor de eigen praktijk:

 • Overzicht van een compleet creatief aanbod
 • Mogelijkheden voor ateliers in de groepen 
 • Mogelijkheden voor uitdagende onderzoeksactiviteiten 
 • Creativiteit integraal: mogelijkheden door alle ontwikkelgebieden heen 
 • Creativiteit en het wereld erfgoed: de mogelijkheden  

Op deze dag wordt een duidelijke visie op kind en creativiteit gepresenteerd. Er wordt gebruik gemaakt van films, foto’s en materialen om zelf mee aan de slag te gaan. Als inspiratie wordt o.a. het gedachtegoed van Jesper Juul, Arno Stern maar ook de pedagogiek vanuit Reggio Emilia en de mindset vanuit Carol Dweck belicht.

Eerdere ervaringen maken duidelijk dat deze kijk op creativiteit goed is toe te passen en het onderwijs rijker maakt!

Aanbod op maat
Heeft u interesse om met ons de uitdaging aan te gaan, een breed scala te bieden en u te profileren met een brede creativiteit als basis voor de toekomst?
Neem contact op met Ellen Versteeg. 

Prijs

Op aanvraag