OnderwijsAdvies > ... > Primair Onderwijs > Gepersonaliseerd leren, eigenaarschap
Gepersonaliseerd leren en eigenaarschap

Inhoud

Wat is gepersonaliseerd leren of eigenaarschap?

Iedereen heeft het erover, maar wat is het nu precies? Wij zien gepersonaliseerd leren als een middel om tot meer eigenaarschap bij de leerling te komen. Het gaat erom dat leerlingen zelf de regie nemen over hun leren, hun doelen stellen, weten wanneer ze aan het leren zijn en wat ze aan het leren zijn.

Gepersonaliseerd leren is in onze visie heel duidelijk niet individualistisch leren, want leerlingen leren juist ook door samen te werken in groepjes of tweetallen. Gepersonaliseerd leren betekent wel het loslaten van de jaarlaag en leerlingen laten werken op het niveau dat ze aankunnen of denken aan te kunnen.

Een leraar krijgt meer de rol van regisseur die helpt bij het maken van de juiste keuzes en ondersteunt het leerproces.

Waar start u mee op weg naar gepersonaliseerd leren en eigenaarschap? Bezoek ons op het AVS CONGRES op 15 maart en neem deel aan het WEBINAR gepersonaliseerd leren op 15 april. 

Zijn er dan helemaal geen klassikale lessen meer?

Gepersonaliseerd leren kan je zo ver doorvoeren als je als school wil. Dus bijvoorbeeld alleen de zaakvakken in een meer klassikale setting is ook mogelijk. Lesgeven of instructies zal over het algemeen echter meer in groepjes gebeuren aan leerlingen die daar behoefte aan hebben. De leerlingen in de groepjes zitten bij elkaar op basis van onderwijsbehoefte en niet op basis van leeftijd en/of groep.

Waar te beginnen met gepersonaliseerd leren?

Model GplEr is geen vaste route om te starten met gepersonaliseerd leren. In ons model voor gepersonaliseerd leren staan de onderwerpen die aan bod komen bij de invoering van gepersonaliseerd leren. Waar u op school mee start, hangt af van uw  situatie. Wat zijn uw doelen? Hoe ver bent u al? Welke termijn hebt u in gedachte? We gaan graag met u in gesprek om te verkennen hoe u eigenaarschap bij leerlingen het beste vorm kan geven en welke verandering daar voor nodig is.

In de download leest u hoe de Plaswijkckschool in Gouda de invoering van gepersonaliseerd leren samen met Frank Coert heeft aangepakt .

Prijs

Op aanvraag