OnderwijsAdvies > ... > Dyslexie > Dyslexiezorg in Rotterdam
Dyslexiezorg in Rotterdam

Inhoud

A. OnderwijsAdvies

B. Beschrijving van de opdracht

Een kind met dyslexie heeft ernstige problemen met lezen en/of spellen. Het is een hardnekkig probleem dat zich voordoet bij alle vakken waarbij taalvaardigheid een rol speelt. De inzet van R2 in dit perceel is erop gericht dat een Jeugdige van 7-12 jaar in staat is om optimaal de schoolperiode te doorlopen.
De toeleidingsroute naar dyslexiezorg verloopt - anders dan bij alle overige jeugdhulp - niet via het Wijkteam maar via het onderwijs. Alleen leerlingen die met een compleet schooldossier worden aangemeld bij gecontracteerde aanbieders, komen in aanmerking voor het starten van een Arrangement.
De behandeling van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) verloopt conform het protocol van het Kwaliteitsinstituut Dyslexie in Nederland. Als er sprake is van EED dan dient deze stoornis te worden behandeld, zodat het disfunctioneren wordt verminderd.
Indien de Jeugdige naast de dyslexie een GGZ-stoornis of andere lees- of leerstoornis heeft die belemmerend is/zijn voor dyslexieonderzoek en/of –behandeling, wordt eerst de comorbide stoornis behandeld. Hierna kan een behandeling voor Ernstige Enkelvoudige Dyslexie volgen bij de Opdrachtnemer van deze opdracht.

C. Omschrijving van de organisatie

OnderwijsAdvies is een ondernemende en innovatieve organisatie die zich richt op klanten in onderwijs, opvoeding en zorg. Bij OnderwijsAdvies werken ruim 250 mensen die zich dagelijks op professionele wijze en met passie inzetten voor onze klanten waarbij de optimale ontwikkeling van ieder kind centraal staat.

OnderwijsAdvies en dyslexiezorg 
OnderwijsAdvies behandelt jaarlijks vele kinderen op scholen in West Nederland. OnderwijsAdvies is aangesloten bij Onderwijszorg Nederland (ONL) en in het bezit van het keurmerk Kwaliteitsinstituut Dyslexie. Met dit kwaliteitskeurmerk voldoet ONL aantoonbaar aan de kwaliteitseisen zoals gesteld in het Protocol Dyslexie Diagnose en Behandeling.

D. Wat kunt u van ons verwachten?

We onderzoeken en behandelen op school
OnderwijsAdvies onderzoekt en behandelt zo veel mogelijk op de school van het kind. Wanneer dat niet mogelijk is, wordt gezocht naar een passend alternatief zo dicht mogelijk bij de school. Dat kan ook een andere school in de buurt zijn. Het contact met de school en de ouders vinden wij belangrijk en een voorwaarde voor succes. Lees meer

De behandeling heeft effect
Er is  binnen OnderwijsAdvies een effectiviteitsonderzoek uitgevoerd naar de ONL dyslexiebehandeling. Hieruit blijkt dat kinderen met EED significante vooruitgang boeken zowel op het gebied van woordlezen en tekstlezen als bij spelling, wanneer zij de ONL dyslexiebehandeling volgen

E. Met wie werken wij samen?

OnderwijsAdvies is aangesloten bij de branchevereniging Edventure. (www.edventure.nu)

F. Actuele wachttijden

Wij kennen geen wachttijden; elke maandag van de week worden de binnengekomen dossiers beoordeeld.  Zowel ouders als school krijgen over deze uitslag dezelfde dag nog bericht. Binnen een week zal dan degene die het onderzoek uit gaat voeren contact opnemen om een afspraak in te plannen. De startdatum zal afhangen van de agenda van ouders en de school. Er moet op school of de behandellocatie in de buurt ruimte beschikbaar zijn.

G. Contactgegevens

Constance Vink. Zie hiernaast

H. Bijzonderheden

  • OnderwijsAdvies behandelt en onderzoekt de kinderen op school of zo schoolnabij mogelijk
  • De behandeling heeft effect waneer aan de randvoorwaarden voldaan wordt (huiswerk, afstemming etc)
  • OnderwijsAdvies stemt met school af over vorderingen en resultaten
  • OnderwijsAdvies behandelt waar mogelijk in duo's. Wanneer dit voor een kind niet werkt, is individuele behandeling mogelijk
  • Bij onze behandeling (ONL) staat spelling op de voorgrond
  • Na 10 behandelingen volgt altijd een afstemmingsmoment met de school
  • Bij een minimum aantal kinderen (4-6) kunnen we behandeling op uw school van start laten gaan
  • Onze behandelaars zijn hoog opgeleid, gekwalificeerd en willen uit ieder kind het beste halen
  • We kijken er naar uit om in Rotterdam aan de slag te gaan
  • Lees meer in onze nieuwsbrief

 I. Website

www.onderwijsadvies.nl

J. Onderaannemers

We werken niet met onderaannemers

Prijs

Op aanvraag

Contactpersoon

Constance Vink

Manager Kind & Jeugd