OnderwijsAdvies > ... > Dyslexie > Dyslexie onderzoek, vergoed vanuit de Jeugdwet
Dyslexie onderzoek, vergoed vanuit de Jeugdwet

Inhoud

OnderwijsAdvies heeft kennis over en ervaring met diagnose en behandeling van dyslexie en is de ideale partner voor ouders, kinderen en scholen.

Dyslexie en de transitie Jeugdzorg, hoe werkt het?
Dyslexiezorg is opgenomen in de jeugdhulpwet. De uitvoering hiervan ligt per 1 januari 2015 bij de gemeenten (de transitie Jeugdzorg). De gemeenten hebben bij verschillende zorgaanbieders zorg ingekocht. Dit gaat alleen om de groep kinderen met ernstige enkelvoudige dyslexie. Bij deze kinderen is er dan, naast dyslexie, geen sprake van een of meer andere (leer- en/of gedrags)stoornissen (comorbiditeit) die de dyslexie (ernstig) belemmert.

Voordat dyslexie bij kinderen kan worden vastgesteld fungeren basisscholen als ‘poortwachter’. Zij volgen namelijk het Protocol Leesproblemen en Dyslexie, dit is een leidraad die scholen in staat stelt een vermoeden van dyslexie vast te stellen. Ook staat hierin aangegeven welke extra zorg een kind met (mogelijk ernstige) dyslexie minimaal nodig heeft. OnderwijsAdvies ondersteunt basisscholen bij hun taak als poortwachter.

De criteria:

  1. Scholen volgen het protocol Leesproblemen en Dyslexie.
  2. Bij onvoldoende resultaten van extra lees- en spellingsinstructie, en voldoende onder bouwing van het vermoeden van ernstige dyslexie, heeft het kind recht op diagnostiek en na vaststelling van ernstige, enkelvoudige dyslexie op behandeling van dyslexie. 
  3. Volgens het Protocol Dyslexie Diagnostiek & Behandeling wordt de ernst van de dyslexie vastgesteld. Dyslexie die ernstig belemmerd wordt door andere, bijkomende leer- en/of gedragsproblemen, komt niet voor vergoeding in aanmerking. Hiervoor zijn andere voorzieningen.
  4. Lichte gevallen van dyslexie worden door de school zelf begeleid met extra ondersteuning.

Aanmelden leerling - OnderwijsAdvies kent geen wachttijden!
Voor de aanmelding is een ingevuld aanmeldformulier nodig. Ook van de ouders is een (vergelijkbare) ingevulde vragenlijst nodig. Deze vragenlijst helpt de school ook om te zorgen voor een compleet gevuld leerlingdossier en wordt ingevuld door de leraar en de intern begeleider. (BEIDE FORMULIEREN - VOOR ZOWEL SCHOOL ALS OUDERS - VINDT U BIJ DOWNLOADS)

Het aanmeldformulier van de school en die van de ouders samen vormen het aanmelddossier voor OnderwijsAdvies. Na screening van het dossier hoort u of uw leerling in aanmerking komt voor dyslexieonderzoek ONL. 

Vormen van dyslexie onderzoek

Er zijn verschillende vormen van dyslexie onderzoek, namelijk ‘vergoed’ en ‘niet vergoed’ onderzoek. Lees meer over beide vormen en bekijk welke vorm voor uw kind/ leerling van toepassing is

Contactpersoon

Constance Vink

Manager Kind & Jeugd

Contactpersoon

Dorothé Kappenburg

Manager Kind & Jeugd/ orthopedagoog

Contactpersoon

Leonie van Veen

Manager Kind & Jeugd