OnderwijsAdvies > ... > Dyslexie > Dyslexie onderzoek, niet vergoed vanuit de Jeugdwet
Leerlingondersteuning

Voor wie

Leerlingen (groep 3 t/m groep 8)

Inhoud

Het kan zijn dat een leerling moeite heeft met lezen en spellen en niet in aanmerking komt voor 'Dyslexie onderzoek, vergoed vanuit de Jeugdwet'.
Voor die leerlingen bieden wij de mogelijkheid om een 'niet vergoed' dyslexie onderzoek te verrichten. 

Een leerling komt in aanmerking voor 'Dyslexie onderzoek, niet vergoed vanuit de Jeugdwet' indien:

  • er hardnekkige lees- en/of spellingproblemen zijn (prestaties op niveau E/V-)
  • er langdurig begeleiding op ondersteuningsniveau 3 is gegeven op het betreffende probleemgebied
  • er een duidelijk verschil is tussen het zwakke lees- en/ of spellingniveau en de prestaties op de CITO toetsen Begrijpend lezen en Rekenen-Wiskunde (deze prestaties zijn duidelijk hoger)
  • de lees- en/of spellingproblemen de primaire reden van zorg zijn

Wat moet u doen en hoe gaat het in zijn werk? 
Zowel school als ouders verzamelen gegevens over de leerling en vullen de vragenformulieren in (zie downloads). Daarna vindt door OnderwijsAdvies analyse van de gegevens plaats en wordt besloten al of niet tot nader onderzoek over te gaan. 

Lees meer over de procedure in de folder 'Dyslexie onderzoek, niet vergoed vanuit de Jeugdwet'. De folder en de aanmeldformulieren voor zowel school als ouders vindt u bij de downloads. 

Prijs

Op aanvraag

Vormen van dyslexie onderzoek

Er zijn verschillende vormen van dyslexie onderzoek, namelijk ‘vergoed’ en ‘niet vergoed’ onderzoek. Lees meer over beide vormen en bekijk welke vorm voor uw kind/ leerling van toepassing is