OnderwijsAdvies > ... > Begaafden > Vragenlijsten invullen
Vragenlijsten invullen

Voor wie

Ouders, leerlingen en leraren die bericht hebben ontvangen om de Surplus vragenlijst in te vullen. Houd het bericht met de inloggegevens bij de hand en klik op de knop hiernaast.

Inhoud

Toelichting
Surplus vragenlijsten zijn onderdeel van Surplus Signaal Digitaal, het webbased abonnement om de mogelijke begaafdheid in omvang en aard in beeld te brengen.

Surplus kiest voor een sobere, effectieve werkwijze en hanteert een procedure die vier stappen kent, de Surplus-ladder. Hoe ver de ladder beklommen moet worden om tot een verantwoord antwoord te komen, verschilt per situatie.

Er zijn twee typen vragenlijsten.

  • De Surplus-schets : een korte indicatielijst (zo’n 35 vragen)
  • De Surplus-tekening (link naar Surplusladder): een uitgebreide inventarisatie 

 De vragenlijsten worden ingevuld door de leraar, voor de ouders en door het kind zelf (vanaf 10 jaar).

De uitslag
De school zal contact met u opnemen en de uitslag met u bespreken.

Uitgebreide informatie over het Surplusmodel en de achterliggende visie op begaafdheid, lees je in ‘Dol-fijn excellent, waar praktijk en theorie samengaan’.

Prijs

Op aanvraag

Surplus Signaal Digitaal

Klik hier om de vragenlijst direct in te vullen