OnderwijsAdvies > ... > Begaafden > Training Van quickscan naar meerjarenbeleid
Training Van quickscan naar meerjarenbeleid

Voor wie

Besturen/ netwerkgroepen begaafdheid. Bij voorkeur per school 2 personen, bijvoorbeeld directeur, IB-er, HB-specialist.

Inhoud

In 3 uur een concept-meerjarenplanning begaafdenbeleid op al uw scholen!

Tijdens deze training maakt u een meerjarenplan voor begaafdenbeleid. Vooraf aan de workshop wordt per school de surplus-quickscan online ingevuld. Deze quickscan bevat 40 vragen rond begaafdenbeleid op de deelgebieden onderwijsorganisatie, klassenorganisatie, zorg en identificatie (signalering). Desgewenst kan er een bestuursspecifieke quickscan talentontwikkeling worden opgesteld.

Quickscan

In de quickscan legt u vast welke maatregelen op de vier deelgebieden van het begaafdenbeleid belangrijk, minder belangrijk of zelfs overbodig gevonden worden. Tevens geeft u aan welke maatregelen geheel of gedeeltelijk gerealiseerd zijn. Op basis van de antwoorden van deze quickscan wordt voor elke school een concept meerjarenplan voorbereid (word-versie). Zo krijgt u zicht op maatregelen die de school nog wenst in te voeren, dan wel wil optimaliseren.

De vergelijking tussen gewenste en gerealiseerde maatregelen vormt de basis van het (meerjaren)plan.
Tijdens de training wordt de opzet van de meerjarenplannen toegelicht. Er is voldoende gelegenheid om de plannen (in onderling overleg) voor het grootste deel al uit te werken. Ieder zal in staat zijn om dit na afloop in beperkte tijd zelfstandig af te ronden.

U ontvangt ook een quickscan-overzicht van alle scholen binnen het bestuur. Met deze informatie kunt u een beroep doen op elkaars specifieke expertise mbt begaafde leerlingen of bijvoorbeeld beslissen om bepaalde zaken bestuursbreed op te pakken..

Uw resultaat

Voor de deelnemende scholen:

  • Uw schoolprofiel begaafden: wat is gewenst en wat is gerealiseerd.
  • Een meerjarenplanning begaafdenbeleid dat aansluit bij de schoolvisie
  • Een actieplan 'begaafde en intelligente leerlingen in uw school'
  • Overzicht van expertise begaafdenbeleid deelnemende scholen.

U beschikt over voorbeelden van beleidsonderdelen, bijvoorbeeld uitgangspunten voor versnellen, protocol signalering, etc.

Bijzonderheden:

  • De items van de quickscan kunnen specifiek op uw bestuur worden afgestemd
  • Per deelnemende school is een computer/laptop/tablet nodig. Ongeveer een week voorafgaand aan de workshop moeten de Surplus-quickscans zijn ingevuld.

Deze training is ook geschikt voor een werkgroep talentontwikkeling als schooltraject.

 

Prijs

Op aanvraag

Contactpersoon

Greetje van Dijk

Onderwijsadviseur