OnderwijsAdvies > ... > Begaafden > Signalering en onderzoek
Signalering en onderzoek

Inhoud

Onderzoek en begeleiding van getalenteerde leerlingen
Surplus richt zich op onderzoek en begeleiding van de meer getalenteerde kinderen. De praktische ervaring die OnderwijsAdvies jarenlang heeft opgedaan in de basisscholen heeft zich vertaald in een scala aan activiteiten.

Begaafdheidsfactoren
Bij de begaafdheidsfactoren gaat het naast intellectueel vermogen om creërend (denk) vermogen. Kinderen die in bovengemiddelde mate over beide vermogens beschikken, worden aangeduid als begaafd. Kinderen die alleen over een sterk intellectueel vermogen beschikken en wat betreft creërend (denk) vermogen niet echt opvallen, worden intelligent genoemd.

Motivatie en werkhouding, alsook het sociaal-emotioneel functioneren zijn factoren die mede bepalen of een leerling goed uit de verf komt. Hoe laten zij hun talenten op en buiten school zien. Schoolresultaten en specifieke talent-accenten zijn hierbij belangrijke referentiepunten.

Vragenlijsten invullen, verwerken en standaard-advies in een oogwenk geregeld!

Het abonnement Surplus Signaal Digitaal biedt de mogelijkheid om langs de digitale snelweg begaafde en intelligente leerlingen op te sporen en hun profiel nader in beeld te brengen met behulp van het surplus-model. Met het Surplus Signaal Digitaal maakt u onbeperkt surplus-schetsen en surplus-tekeningen (standaard). Daarnaast biedt het abonnement Surplus Signaal Digitaal extra gebruiksfuncties.

Het surplusmodel wordt opgebouwd uit de resultaten van webbased vragenlijsten: vragenlijsten invullen, verwerken en standaardadvies in een oogwenk geregeld! 

Scholen kunnen zich abonneren op onderstaand pakket van digitale diensten. De looptijd van het abonnement bedraagt minimaal een jaar. Binnen het abonnement maakt u de keuze tussen surplusschetsen en -tekeningen voor groep 1-2 en voor groep 3-8.

Het is aan te bevelen om naast het abonnement ook de gids 'Dol-fijn excellent, waar praktijk en theorie samengaan' aan te schaffen. 

Het abonnement Surplus Signaal Digitaal biedt de mogelijkheid om langs de digitale snelweg begaafde en intelligente leerlingen op te sporen en hun profiel nader in beeld te brengen met behulp van het surplus-model. Het gaat om het digitaal genereren van (onbeperkte hoeveelheden) Surplus-schetsen en Surplus-tekeningen (standaard) per abonnementsjaar.
 

Prijs

Op aanvraag

log in beheer

Inloggen voor abonnementhouders SURPLUS

Surplus Signaal Digitaal

Klik hier om de vragenlijst direct in te vullen