OnderwijsAdvies > ... > Begaafden > Opleiding tot Specialist Begaafdheid en Excellentie
Opleiding tot Specialist Begaafdheid en Excellentie

Voor wie

Deze opleiding is bedoeld voor leraren / intern begeleiders PO die zich willen ontwikkelen tot Specialist Begaafdheid en Excellentie.

Inhoud

Specialist Begaafdheid en Excellentie
De opleiding Specialist Begaafdheid en Excellentie is een brede opleiding, die bestaat uit 7 inhoudelijke modules van 3 uur en 3 beleidsmodules van 2,5 uur.  

In de inhoudelijke modules is er volop aandacht voor een degelijke kennisbasis over begaafdheid, een verrijkt curriculum en leren leren, begeleiding en leerkrachtvaardigheden. In het tweede jaar staan onderpresteren, executieve functies en begaafde leerlingen met een leer- of gedragsprobleem centraal. Er wordt steeds een koppeling gemaakt met een oplossingsgerichte aanpak binnen de eigen schoolpraktijk.

Begaafdheid op uw eigen school
De beleidsmodules zijn erop gericht de cursisten handvatten te geven om de opgedane kennis en vaardigheden binnen de eigen school te implementeren en collega’s te ondersteunen in het begeleiden van begaafde en excellente leerlingen. 

Uw resultaat

Na het volgen van deze opleiding:

 • Heeft u inspiratie opgedaan;
 • Heeft u een stevige kennisbasis verworven;
 • Bent u zich bewust geworden van de eigen schoolsituatie en de noodzaak tot schoolbeleid 
 • Heeft u een beleidsplan geschreven en 
 • Bent u in staat het coördinatorschap vorm te geven in de eigen school (implementatie, opstellen actieplan, coaching)

De visie op begaafdheid en excellentie is aangescherpt, waardoor er in het onderwijs beter aangesloten kan worden bij de onderwijsbehoeften van deze leerlingen en de doorgaande lijn meer gegarandeerd wordt. 

Data en locatie
De gehele training bestaat uit 7 bijeenkomsten. In februari 2019 starten we weer met een nieuwe groep op onze locatie in Zoetermeer. De data en tijden zijn:

 • 4 februari 2019 van 13.30 tot 16.30 uur
 • 11 april2019 van 9.30 tot 16.30 uur (inclusief lunch)
 • 17 juni 2019 van 13.30 tot 16.30 uur
 • 26 september 2019 van 13.30 tot 16.30 uur
 • 18 november 2019 van 9.30 tot 16.30 uur (inclusief lunch)
 • 13 februari  2019 van 13.30 tot 16.30 uur
 • (datum nog onbekend) 2020 van 9.30 tot 16.30 uur (inclusief lunch)

INSCHRIJVEN

DEZE OPLEIDING IS GEVALIDEERD DOOR REGISTERLERAAR Logo Registerleraardocx
Studiebelasting (SBU) = 72 uur  / Registernummer = YljykVt2tA

NB:
Als u wilt deelnemen aan deze opleiding wordt verondersteld dat u globale basiskennis heeft over (hoog)begaafdheid. Denkt u hierbij aan kennis over de kenmerken van begaafde kinderen en over de begeleidingsmaatregelen compacten, verrijken en vervroegd doorstromen.

Netwerkscholing Specialisten Begaafdheid en Excellentie 

Bent u de begaafdenspecialist op uw school, of binnen uw bestuur? Coördineert u mogelijk het begaafdenbeleid op uw school, maakt u actieplannen en ondersteunt u uw collega’s in het begeleiden van begaafde en excellente leerlingen? Misschien heeft u vragen waar u graag met ‘collega begaafdenspecialisten’ over zou willen sparren. Of misschien heeft u behoefte aan verdieping of uitbreiding van uw kennis. Meld u dan aan voor de netwerkscholing (3x per jaar). De eerstvolgende bijeenkomst vindt plaats op 22 janauri 2019 (van 13.30 tot 16.00 uur). Meer informatie vindt u in de flyer.

Prijs

€1650

Contactpersoon

Jacqueline Fahrner

Onderwijsadviseur/ GZ-psycholoog BIG 89060292225

Contactpersoon

Cissy van Eede

Onderwijsadviseur/ GZ psycholoog

Gerelateerde diensten