OnderwijsAdvies > ... > Begaafden > Dubbel bijzonder: (hoog)begaafd en een leer- of gedragsprobleem
Dubbel bijzonder: (hoog)begaafd en een leer- of gedragsprobleem

Voor wie

Voor begaafdenspecialisten, talentcoaches, intern begeleiders en leraren.

Inhoud

In deze cursus staat de vraag centraal hoe u beter om kunt gaan met een aantal specifieke leer- en gedragsstoornissen in relatie tot hoogbegaafdheid. Aan de orde komen:

  • dysharmonisch profiel
  • dyslexie
  • autisme
  • ADHD 

De 3 bijeenkomsten van 3 uur zijn als volgt ingedeeld: 

Bijeenkomst 1:
We besteden aandacht aan het algemeen kader met betrekking tot de dubbel bijzondere leerlingen en zoomen vervolgens in op de combinatie ‘Slim en ADHD’. De praktijkopdracht bestaat uit het lezen van artikelen, het maken van een casusbeschrijving en het bepalen van de onderwijsbehoeften.  

Bijeenkomst 2:
Er wordt gestart met intervisie naar aanleiding van de ingebrachte casuïstiek. We gebruiken daarvoor het intervisiespel. In deze bijeenkomst staat vervolgens de combinatie ‘Slim en autisme’ centraal. 
Als voorbereiding op bijeenkomst 3 leest u relevante artikelen en wordt gedegen advisering (met bronvermelding) bij de eigen casuïstiek gezocht. 

Bijeenkomst 3:
In de slotbijeenkomst staan leerlingen centraal die slim zijn en toch moeite hebben met leren. We bestuderen met name dyslexie en het disharmonische profiel. 
Relevante casuïstiek rond slimme leerlingen met leerproblematiek wordt besproken. De zelfstudie bestaat uit het lezen van relevante artikelen. 

Werkwijze: combinatie van theorie en praktijk, actief aan de slag!
De cursus bestaat uit een combinatie van theoretische informatie en de vertaling hiervan naar begeleidingsmogelijkheden in de klas. We verwachten een actieve bijdrage van de deelnemers.

Uw resultaat

  • U heeft informatie gekregen over concrete mogelijkheden om met deze leerlingen aan de slag te gaan en u hebt enkele tips kunnen uitproberen in de praktijk
  • U heeft uw inzicht en kennis vergroot van de kenmerken en problematiek van dubbel-bijzondere leerlingen
  • U heeft uw inzicht en kennis vergroot over de begeleiding van deze doelgroep
  • U bent in staat om een gedegen aanpak te ontwikkelen die aansluit op de specifieke behoeften van deze leerlingen ten behoeve van het inrichten van passend onderwijs

Bijzonderheden
Basiskennis over (hoog)begaafdheid wordt bij de cursisten bekend verondersteld. Hierbij kan gedacht worden aan kennis over de kenmerken van begaafde kinderen en over de begeleidingsmaatregelen compacten, verrijken en vervroegd doorstromen. 
Bijvoorbeeld door:

DEZE OPLEIDING IS GEVALIDEERD DOOR REGISTERLERAAR Logo Registerleraardocx
Studiebelasting (SBU) = 15 uur  / Registernummer = YNkUqsSJyh

 

Liever op een andere locatie?

Bent u geïnteresseerd in deze training, maar komt de locatie niet uit? Laat het ons weten, bij voldoende belangstelling, plannen we de training bij u in de buurt.

Contactpersoon

Jacqueline Fahrner

Onderwijsadviseur/ GZ-psycholoog BIG 89060292225