OnderwijsAdvies > ... > Begaafden > Beleid
Beleid

Inhoud

Passend onderwijs voor begaafde en intelligente leerlingen vraagt om een gestructureerde beleidsmatige aanpak. Bij OnderwijsAdvies bestaat deze aanpak uit 2 stappen:

  1. Start met een quikscan om de uitgangssituatie te bepalen: Surplus quickscan
  2. Defineer beleid aan de hand van Dol-fijn excellent: Een plan voor het opzetten van beleid voor begaafde en intelligente leerlingen.

Met het plan 'Dol-fijn excellent' biedt OnderwijsAdvies een kader waarmee besturen en scholen inhoud en vorm geven aan passend onderwijs voor begaafde en intelligente leerlingen. Het plan biedt volop ruimte voor schoolspecifieke invullingen

Het hoofdaccent ligt op preventief en pro-actief handelen, een structurele insteek  door:

  • het opzetten van een eenduidig zorgsysteem dat helderheid biedt aan alle betrokkenen, in het bijzonder ook de ouders;
  • het creëren van draagvlak in de onderwijsteams en het bevorderen van de deskundigheid
  • het organiseren van een doorgaande verrijkingslijn taal en rekenen, inclusief evaluatie en beoordeling
  • werken met vast stramien voor de begeleiding van de intelligente en begaafde leerlingen

Het plan 'Dol-fijn excellent' voorziet hiernaast in een voorstel hoe bovenschoolse verrijkingsgroepen kunnen worden opgezet waarbij ontwikkelingsgelijken werken een intellectuele uitdaging op niveau krijgen. In dit voorstel wordt gewerkt met Talent - ontwikkelperspectiefplan (T-OPP). De digitale kinderleeromgeving speelt in dit kader een belangrijke rol om de afstemming tussen kind, groepsleraar en dolfijncoach te stroomlijnen. Tevens kunnen experts digitaal, inhoudelijke ondersteuning bieden.

Prijs

Op aanvraag

Contactpersoon

Greetje van Dijk

Onderwijsadviseur

Contactpersoon

Jacqueline Fahrner

Onderwijsadviseur/ GZ-psycholoog BIG 89060292225

Versnellen

Is soms een goede optie. Pak het gestructureerd aan! Klik voor een uitleg en de benodigde bestanden op download.

Case

"Begaafdenbeleid door de hele school"