OnderwijsAdvies > ... > Ouders > Vergoede zorg sociaal-emotionele of gedragsmatige ontwikkeling
Vergoede zorg sociaal-emotionele of gedragsmatige ontwikkeling

Voor wie

Deze vergoede zorg is voor kinderen en jongeren die ondersteuning nodig hebben bij hun sociaal-emotionele of gedragsmatige ontwikkeling.

Inhoud

Aanbod

Kinderen en jongeren die in hun ontwikkeling op school en/of thuis vastlopen kunnen bij ons terecht. Als kinderen en jongeren niet lekker in hun vel zitten, kunnen ze dit op verschillende manieren uiten. Te denken valt aan hoofd- of buikpijn, angsten, sombere of boze stemmingen, onhandigheid in sociale contacten, aandachtsproblemen of hyperactiviteit. Deze klachten kunnen problemen geven bij het functioneren thuis, maar ook op school. Het leren kan daardoor minder makkelijk of zelfs lastig worden. Wij bieden individuele hulp zodat het kind/de jongere zich prettiger gaat voelen en het leren weer beter gaat.

Wij bieden begeleiding bij een verscheidenheid aan klachten. Er kan bijvoorbeeld gedacht worden aan:

  • Zelfbeeld
  • Onzekerheid
  • (Faal)angst
  • Aandacht- en concentratieproblemen
  • Problemen in de sociale omgang
  • Hoogbegaafdheid en sociaal-emotionele problemen

Waarom OnderwijsAdvies

OnderwijsAdvies heeft orthopedagogen en BIG geregistreerde psychologen in huis die dagelijks op scholen werken en de schoolsituatie dus goed kennen. Omdat wij veel kennis hebben van het onderwijs kunnen we leraren handvatten bieden om ook op school de goede zorg te bieden. Daarom vinden we het belangrijk om tijdens de begeleiding contact met de leraren te hebben.

We hebben verstand van de leerontwikkeling en we weten wanneer kinderen/jongeren wel en niet leren. Dit is onlosmakelijk verbonden met hun welbevinden. Zit je niet lekker in je vel? Dan gaat het leren ook minder. Wij kunnen als geen ander de combinatie van beide begeleiden! 

Werkwijze

Wanneer u contact met ons opneemt, maken we een afspraak voor een intakegesprek. Op basis van vragenlijsten en de informatie uit het intakegesprek, stellen we een behandelplan op. Hierin worden de doelen beschreven. Na enkele sessies en aan het eind van de begeleiding vindt er een evaluatie plaats.

Kosten

Wij bieden hulp die valt onder de Basis GGZ. OnderwijsAdvies heeft contracten met nagenoeg alle gemeenten in de regio. Het is hierdoor meestal mogelijk dat de hulp voor kinderen/jongeren wordt vergoed. Hier is wel een verwijzing voor nodig van bijvoorbeeld de huis- of jeugdarts of het wijkteam. Wilt u weten of uw gemeente de behandeling vergoedt? Bekijk het OVERZICHT

Het is daarnaast ook mogelijk om kinderen/jongeren op eigen initiatief aan te melden (zonder een verwijzing). De kosten en vergoeding van een behandeling zijn afhankelijk van de vraag en het gekozen traject. Tijdens het intakegesprek bespreken we wat we gaan doen en wat de kosten zullen zijn. Zo ontstaan er geen verrassingen.  

Aanmelden

Download het aanmeldformulier: hiermee kunt u uw kind kunt aanmelden. 

Contactpersonen

Wilt u meer informatie? Neem contact op met één van de volgende personen:

Regio Zoetermeer: Anja van Iperenburg
Regio Gouda: Jantine Tijdeman
Regio Hoofddorp: Marjon Bembom
Regio Leiden: Babette de Wolf

Contactpersoon

Anja van Iperenburg

Onderwijsadviseur/ NVO orthopedagoog

Contactpersoon

Babette de Wolf

Adviseur/ Orthopedagoog

Contactpersoon

Jantine Tijdeman

Onderwijsadviseur/ GZ-psycholoog

Contactpersoon

Marjon Bembom

Psycholoog/ orthopedagoog