OnderwijsAdvies > ... > Ouders > Onderzoek en advies
IQ onderzoeken

Inhoud

Er zijn diverse intelligentietests op de markt die geschikt zijn voor verschillende leeftijden, doelen en doelgroepen. Er bestaan tests voor jongere kinderen (van voor en tijdens de basisschoolleeftijd), oudere kinderen en jeugdigen.

De volgende onderzoeken zijn mogelijk bij OnderwijsAdvies:
Uitgebreide intelligentietests
Deze tests meten een breed spectrum aan cognitieve mogelijkheden en zijn bruikbaar wanneer er naast een indicatie van het totale IQ ook informatie gewenst is over de samenstelling van de intelligentie met een sterkte/zwakte-profiel van de cognitieve vaardigheden. Hieronder vallen de WISC-III, RAKIT-2, WPPSI en WAIS.
Non verbale intelligentietests
Deze tests meten de non-verbale, niet-talige vermogens. Deze tests hebben het voordeel dat ze een goede indicatie van de intelligentie geven zonder dat er veel gebruik van taal gemaakt moet worden tijdens de afname. Diverse uitvoeringen van de SON vallen hieronder.
Deze tests worden met name gebruikt bij kinderen die de Nederlandse taal (nog) onvoldoende machtig zijn en/of taalontwikkelingsproblemen hebben.
Het intelligentieonderzoek volgens het CHC-model
Met dit model kan het IQ bepaald worden en kan door de afname van onderdelen van verschillende tests een vollediger beeld verkregen worden van de sterke en zwakke cognitieve vaardigheden van kinderen. Het CHC model geeft veel meer handvatten om handelingsgerichte adviezen te formuleren dan de eerder genoemde enkelvoudige intelligentietest.
IQ onderzoek in één dag
Soms is snel een IQ bepaling nodig. Een kort verslag hiervan is voldoende. In dat geval kan - op korte termijn - een IQ onderzoek worden afgenomen waarbij aan het eind van de dag de uitslag bekend is. Het verslag is vaak dezelfde dag klaar en kan besproken of opgestuurd worden. Als u een nagesprek wilt kan dit ook op die dag plaatsvinden. Dit onderzoek en gesprek vinden plaats op één van de locaties van OnderwijsAdvies.

Aanmelden
Als u een Intelligentieonderzoek wilt laten uitvoeren kunt u (telefonisch) contact met ons opnemen. De diverse onderzoeksmogelijkhedenheden worden dan besproken. Onze adviseur doet een onderzoeksvoorstel en spreekt de datum en locatie van het onderzoek af.

Het onderzoek wordt uitgevoerd nadat de opdrachtbevestiging en het toestemmingsformulier zijn ondertekend. De resultaten van het onderzoek worden met school/ouders besproken en er volgt een schriftelijke rapportage. 

Kosten
Globaal zijn er 3 mogelijkheden:

  1. Afname van een Intelligentietest (verschillende testen aanwezig). Afhankelijk van uw wensen en de afspraken die met u gemaakt zijn varieert van de testen tussen de €473,- en €645 * 
  2. IQ onderzoek met behulp van CHC-model waarbij ook altijd een IQ met de WISC-III of WPPSI-III wordt bepaald. Kosten € 860,-* 
  3. IQ onderzoek in één dag kost € 473,-

*De bedragen zijn exclusief reiskosten.

Aanmelden 
Via school: Aanmeldformulier regulier onderzoek (als uw kind wordt aangemeld voor een psychologisch, capaciteiten/IQ- of gedragsonderzoek)
Via de ouder: Aanmeldformulier particulier onderzoek (als u zelf uw kind aanmeldt voor een psychologisch, dyscalculie- of capaciteiten/IQ- of gedragsonderzoek)

Contactpersonen:
Regio Gouda, Woerden en Alphen: Maaike van Vloten T: 0182 55 64 58 / E: m.vanvloten@onderwijsadvies.nl
Regio Hoofddorp: Saskia Axelsen - Wittekoek T: 023 510 00 67 / E: s.wittekoek@onderwijsadvies.nl
Regio Leiden, Lisse: Denise Roest T: 071 516 47 18 / E: d.roest@onderwijsadvies.nl
Regio Delft/ Westland en Zoetermeer: Irene van der Mark T: 079 329 56 16 / E: i.vdmark@onderwijsadvies.nl

Contactpersoon

Maaike van Vloten

Onderwijsadviseur/ GZ-psycholoog BIG 29053584425

Contactpersoon

Saskia Wittekoek

Onderwijsadviseur/ orthopedagoog

Contactpersoon

Denise Roest

Onderwijsadviseur / dyslexiebehandelaar

Contactpersoon

Irene van der Mark

GZ-psycholoog BIG 29049246925