Alle aanmeldformulieren voor ONL / dyslexie, onderzoek, logopedie, OA Leerhuis, verkeer vind je hier overzichtelijk bij elkaar.

Scholen 

Als je een leerling aanmeldt voor een onderzoek hebben we gegevens nodig. Daarom vragen we school én ouders aanmeldformulieren in te vullen. Er zijn verschillende formulieren voor verschillende onderzoeken.

Aanmeldformulier scholen 'Dyslexieonderzoek Basisonderwijs'
Vergoed vanuit de Jeugdwet 

Aanmeldformulier 'Dyslexieonderzoek Basisonderwijs'
Niet vergoed vanuit de Jeugdwet Aanmeldformulier

Aanmeldformulier 'Regulier onderzoek leerlingonderzoek'
Voor leerlingen die zich kunnen aanmelden voor een psychologisch-, gedrags-, dyscalculie- of capaciteitenonderzoek (IQ) 


Ouders

Wanneer jouw kind door school wordt aangemeld voor een onderzoek naar behandeling, ontvangen we graag informatie over jouw kind. Hieronder staan de aanmeldformulieren die je als ouders dient in te vullen voor het onderzoek plaatsvindt.

Aanmeldformulier ouders 'Dyslexieonderzoek Basisonderwijs'
Vergoed vanuit de Jeugdwet

Aanmeldformulier ouders 'Dyslexieonderzoek Basisonderwijs'
Niet vergoed vanuit de Jeugdwet

Aanmeldformulier voor traject binnen de vergoede zorg (BasisGGZ)
Vergoed door de gemeente

Aanmeldformulier ouders 'Regulier onderzoek'
Als je kind wordt aangemeld voor een psychologisch-, dyscalculie-, capaciteiten(IQ)- of gedragsonderzoek

Aanmeldformulier ouders 'Particulier onderzoek'
Als je zélf je kind aanmeldt voor een psychologisch, dyscalculie-, capaciteiten(IQ)- of gedragsonderzoek

Aanmeldformulier ouders 'Cogmed training' 

Aanmeldformulier ouders 'Snel leren = leuk leren'

Aanmeldformulier ouders 'oA Leerhuis'

Aanmeldformulier ouders 'Leer te durven'


Verkeer

Aanmeldformulieren voor scholen die aan de slag willen met praktische verkeerseducatie en een verkeersveilige schoolomgeving in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, Rijnland en Midden-Holland.

Aanmeldformulier 'Jongleren Holland Rijnland' 

Aanmeldformulier 'Jongleren Vervoerregio Amsterdam' 

Aanmeldformulier 'Jongleren Midden Holland'

Aanmeldformulier 'SCHOOL op SEEF Midden Holland' 

Aanmeldformulier 'SCHOOL op SEEF Holland Rijnland'

Aanmeldformulier 'SCHOOL op SEEF Metropoolregio Rotterdam Den Haag'