OnderwijsAdvies > ... > Vacatures en stages > Leden van de Raad van Toezicht

OnderwijsAdvies zoekt enkele enthousiaste leden voor DE RAAD VAN TOEZICHT

OnderwijsAdvies is een fullservice organisatie voor educatieve dienstverlening en heeft zich door de jaren heen geprofileerd als ondernemend, klantgericht en innovatief.
OnderwijsAdvies levert vanuit een integrale aanpak met kennis én op inspirerende wijze een bijdrage aan een leven lang leren voor kinderen, leraren, management en bestuurders in het onderwijs. OnderwijsAdvies werkt voornamelijk in de regio Westland, Delft, Zoetermeer, Leiden, Haarlem e.o.

Voor het verder uitbouwen van een stabiele, succesvolle en innovatieve organisatie zoekt OnderwijsAdvies enkele enthousiaste leden voor

DE RAAD VAN TOEZICHT

bij voorkeur woonachtig in de regio van OnderwijsAdvies.

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden
De belangrijkste taak van de Raad van Toezicht is toezicht houden op het beleid, zowel inhoudelijk als financieel en u bent mede verantwoordelijk voor een goed functionerend bestuur. Tevens staat de Raad de bestuurder met raad en daad bij en vervult de functie van werkgever. Voorts is een aantal besluiten van de bestuurder aan voorafgaande goedkeuring van de Raad onderworpen.

Daarnaast kunt u in voorkomende gevallen als adviseur dienen voor de bestuurder en bent u betrokken bij belangrijke strategische beslissingen. 

Profiel en kwaliteitseisen
OnderwijsAdvies is op zoek naar inspirerende kandidaten met een academisch en strategisch denk- en werkniveau en met aantoonbare ervaring met het besturen van een middelgrote veranderende organisatie. OnderwijsAdvies vraagt van de kandidaten bekendheid met één of meer van de onderstaand genoemde competenties: 

  • In staat om toezicht te houden. Dit impliceert een duidelijk onderscheid tussen toezicht houden en besturen (= taak van de bestuurder)
  • Aanwezigheid van financiële kennis
  • Aanwezigheid van kennis van onderwijs(begeleiding) **
  • Aanwezigheid van ervaring met personeelsbeleid **
  • Aanwezigheid van juridische kennis
  • Aanwezigheid van ervaring in de zakelijke dienstverlening
  • Aanwezigheid van bestuurlijke ervaring

Met het oog op de huidige samenstelling van de Raad wordt vrouwen nadrukkelijk verzocht te reageren.

De Raad van Toezicht vergadert tenminste vier keer per jaar in aanwezigheid van de bestuurder. Daarnaast vindt incidenteel overleg plaats. Eén keer per jaar evalueert de Raad haar eigen functioneren en worden de toetsingskaders voor de toezichtsfunctie bepaald.

De tijdsbesteding voor deze functie is ongeveer 40 uur op jaarbasis. Voor de leden bestaat een vergoedingsregeling.

Overige informatie
Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met de heer Andries Postma (071 3618 591) of de heer Hans Borgsteede (06 3951 3867), beiden lid van de Raad of met de interim-bestuurder de heer Martin van der Meer (079 329 56 00)

Uw sollicitatie kunt u opsturen naar OnderwijsAdvies, ter attentie van de benoemingscommissie Raad van Toezicht,
Van Beeckstraat 62, 2722 BC Zoetermeer.
Of mail deze naar i.asscheman@onderwijsadvies.nl 

** Kandidaten met deze competenties zullen door de ondernemingsraad worden voorgedragen.

Solliciteer op deze functie

Contactpersoon

Martin van der Meer

Interim bestuurder