OnderwijsAdvies > ... > > Scholen gezocht voor Experiment Regelluwe Scholen!
Scholen gezocht voor Experiment Regelluwe Scholen!

Voor het Experiment Regelluwe Scholen worden 48 PO en VO scholen gezocht. Heeft u interesse? En is uw onderwijs (aantoonbaar) van goede kwaliteit? Meld u aan voor 25 mei.

Doel Experiment Regelluwe Scholen
Het experiment is in 2016 van start gegaan met 46 scholen en wordt nu uitgebreid met 48 scholen. Deze scholen mogen afwijken van bepaalde wet- en regelgeving om vernieuwingen in het onderwijs te kunnen doorvoeren.

Het doel hiervan is om te onderzoeken of dit leidt tot betere kwaliteit of meer doelmatigheid van het onderwijs.

Uiterlijk 25 mei aanmelden!
Scholen die willen aanhaken bij het Experiment Regelluwe Scholen, moeten zich uiterlijk 25 mei vóór 12 uur aanmelden. De toelating is niet meer beperkt tot scholen met het predicaat ‘excellent’. Ook scholen die van de Inspectie van het Onderwijs het oordeel ‘goed’ hebben gekregen, kunnen nu meedoen.

Regelluwe deelexperimenten

Dit zijn de 5 thema’s of deelexperimenten waar scholen zich voor kunnen aanmelden:

  • verminderen van instroommomenten voor kleuters
  • inruilen van onderwijstijd voor ontwikkeltijd (PO en VO)
  • vervangen van een theoretisch vak door een praktijkvak op de havo
  • afnemen van deelexamens op de eigen school (VO)
  • afwijken van bevoegdheidseisen in het VO

Per deelexperiment worden 8 scholen toegevoegd. Alleen het deelexperiment over het inruilen van onderwijstijd voor ontwikkeltijd wordt uitgebreid met 8 scholen voor primair onderwijs én 8 scholen voor voortgezet onderwijs. De selectie gebeurt op basis van een aantal criteria. 

Meer informatie op www.regelluwescholen.nl. Daar staat ook het aanmeldformulier.