OnderwijsAdvies > ... > > 19 april landelijke dag tegen pesten
19 april landelijke dag tegen pesten

Een dag om extra stil te staan bij iets dat het hele jaar door aandacht nodig heeft.
Want dat het van groot belang is om aandacht te besteden aan pesten en online pesten, juist op school, is duidelijk.

Voorkomen van pestgedrag
Uit onderzoek komt naar voren dat voorkomen van pestgedrag en efficiënt reageren op nare opmerkingen of handelingen beter lukt als er dagelijks op school aandacht wordt besteed aan de basis: het versterken van de sociale vaardigheden en de kennis over sociale media, investeren in de groepssfeer en het samenwerken, elkaar nog beter leren kennen, creëren van een gezamenlijke verantwoordelijkheid en ruimte bieden aan verschillen tussen mensen en hun opinies.

Schoolbreed werken met een methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling zorgt ervoor dat leerlingen, leraren en ouders weten ‘hoe op een prettige manier met elkaar om te gaan binnen de school’, juist ook als er iets vervelends tegen je wordt gezegd of gedaan.
Welke methode dit zou moeten zijn? Wij adviseren u die ene methode te kiezen die het beste past bij uw school.

Meer informatie
Wilt u meer weten over de verschillende methodes? Of heeft u vragen? Lees de nieuwsbrief of neem contact op met één van de medewerkers van OnderwijsAdvies. Wij denken graag met u mee.

WELKE SCHOOLBREDE (PEST)PROGRAMMA'S ZIJN ER?