OnderwijsAdvies > ... > > Benoeming Martin van der Meer
Benoeming Martin van der Meer

In goed overleg hebben de Raad van Toezicht en de heer Grandia besloten dat de heer Grandia zijn statutaire functie neerlegt per 1 januari 2018 wegens medische redenen. Martin van der Meer, directielid, is door de Raad van Toezicht benoemd als interim-bestuurder.

De Raad van Toezicht zal op termijn voorzien in de benoeming van een nieuwe statutair bestuurder.

De Raad van Toezicht dankt de heer Grandia voor zijn inzet als statutair bestuurder van beide stichtingen en wenst hem een goede gezondheid toe.