OnderwijsAdvies > ... > > "Preventieve logopedie verdient meer waardering"
"Preventieve logopedie verdient meer waardering"

NVLF-voorzitter Michel Dutrée heeft een dagdeel meegedraaid op het consultatiebureau in Hoofddorp, waar collega Rian Snijders als preventief logopedist spreekuur houdt.

"Je kunt je als bestuurder natuurlijk uitgebreid inlezen, maar uiteindelijk gaat het er toch
om wat er werkelijk in de praktijk gebeurt." aldus Michel Dutréé.

Rian (zie afbeelding) heeft Michel laten zien wat haar werkzaamheden zijn als logopedist op het consultatiebureau en hoe de gang van zaken is op het logopedisch spreekuur. Dutrée heeft 4 logopedische consulten bijgewoond.
Michel: "Ik was erg onder de indruk van de passie die ik bij Rian zag voor het vak. Heel bijzonder."

Michel vindt het belangrijk om op gemeentelijk niveau aandacht te vragen voor
de problematiek.
"We zien dat er bij veel gemeenten bezuinigd wordt op logopedisten op het consultatiebureau, waardoor de expertise van deze professionals gemist wordt bij de vroegsignalering. Ik denk dat we namens de NVLF met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) om tafel moeten gaan zitten om te kijken hoe we dit kunnen aanpakken."

Rian: "Ik ben ontzettend trots op wat ik nu doe, ik zie dat ik veel kan betekenen. Sommige ouders zitten echt in zak en as en dan is het fijn als je hun goed kunt adviseren. Het zou mooi zijn als meer logopedisten in de preventie zouden kunnen werken. De preventieve logopedie zorgt ervoor dat veel kinderen mooi op tijd de juiste behandeling krijgen, zodat ze met betere spraak- en taalvaardigheden naar de basisschool gaan.

Zowel Michel als Rian zijn het erover eens dat de logopedie in het algemeen, en de preventieve tak in het bijzonder, meer erkenning en waardering verdient!

Lees het gehele artikel! (Bron: Het Nederlands tijdschrift voor logopedie, nov 2017)