OnderwijsAdvies > ... > > 10 en 11e opleiding Specialist Het Jonge Kind afgerond!
10 en 11e opleiding Specialist Het Jonge Kind afgerond!

Op 29 en 30 november was het feest bij OnderwijsAdvies. Circa 50 deelnemers rondden de opleiding Specialist Het Jonge Kind af!

Onderwijs aan groep 1-2 vraagt om specifieke vaardigheden
Deelnemers van de opleiding Specialist Het Jonge Kind krijgen gedurende de opleiding kennis over de belevingswereld van het jonge kind en leren dat spel en spelen de motor is voor de brede ontwikkeling. Thematisch werken, klassenmanagement en creativiteit, het komt gedurende de opleiding allemaal aan bod! De visie op het jonge kind wordt aangescherpt.

Inmiddels hebben ruim 250 leraren hun certificaat gehaald! 
Op 29 en 30 november gaven de deelnemers van twee groepen hun eindpresentatie. Zij vertelden wat zij van de opleiding hebben geleerd, en wat zij in de praktijk nu significant anders doen dan voorheen. 

Opl Specialist HJK 291117 7 Medium Opl Specialist HJK 291117 11 Medium  Opl Specialist HJK 291117 14 Medium

De 'nieuwe' muizen vertellen hoe zij nu  ‘kaas hebben gegeten’ over het onderwijs in de groepen 1 en 2 en hoe ze dit hebben vormgegeven

Werken met jonge kinderen is als het bakken van een taart of cake. Zorg voor de juiste ingrediënten. En als de cake dan gelukt is.. hoe smakelijk is dat? 

Lees hieronder enkele reacties:

"De speel-leeromgeving is je methode! Je werkt aan doelen via die rijke inrichting. Ik ben veel kritischer naar mijn hoeken gaan kijken!"

"Ik besteed nu meer aandacht aan het poppenspel en ga met de kinderen aan de slag met handpoppen"

"Ik laat de kinderen meer experimenteren: kinderen laten ervaren heeft meer effect dan 100 instructies"

"Ik denk nu veel meer na over mijn aanbod, de inrichting van het lokaal. Wat leren kinderen in een zandtafel? Waarom is bewegen zo belangrijk?

"We kunnen niet van alle kinderen dezelfde sterren maken maar we kunnen ze wel allemaal laten schitteren"

"Ik heb echt veel geleerd van deze opleiding. In theoretisch en praktisch opzicht ben ik een betere leraar geworden. De puzzelstukken vallen op hun plek."

 Opl Specialist HJK 291117 3 Medium  Opl Specialist HJK 291117 48 Medium Opl HJK 30 Nov17 Medium

De deelnemers waren blij met hun behaalde certificaat!! Dit werd gevierd met bloemen en (Jip en Janneke) champagne!

Opleiding altijd actueel
Vele (jonge) leraren die in de groepen 1-2 werken, geven aan behoefte te hebben aan meer kennis, inzicht en specifieke vaardigheden rondom de ontwikkeling van het jonge kind. Deze opleiding geeft daarop het antwoord. 
De ervaring van onze cursusleidsters en de evaluaties zorgen voor een steeds actuele inhoud naast een gedegen basale kern die haar oorsprong heeft in het kleuteronderwijs, vanuit de KLOS. De specifieke verworvenheden uit het kleuteronderwijs zijn van groot belang voor de vaardigheden van de leraren van groep 1-2. Een rijke basis aangevuld met vernieuwingen in het onderwijs van nu!   

Gevalideerd door Registerleraar
De opleiding is gevalideerd door Registerleraar (160uur)

Nieuwe opleiding start 30 januari 2018!
Heeft u interesse? Op 17 januari start een nieuwe opleiding! Lees meer:

  • Over de intensieve training Specialist Het Jonge Kind.
  • Het is ook mogelijk om losse modules van de opleiding te volgen of de inhoud met een team van een school te volgen, waarbij naast persoonlijks professionalisering ook de werkwijze van de school in de groepen 1-2(3) sterk op de kaart gezet wordt en een beleid hierop het nevendoel is.

 

Contactpersoon

Norma Wilner

Norma Wilner

Onderwijsadviseur