OnderwijsAdvies > ... > > Tussendoelen rekenen wiskunde
Tussendoelen rekenen wiskunde

Tussendoelen bedoeld als hulpmiddel voor leraren 
Onlangs is een publicatie verschenen van de SLO waarin wordt beschreven wat leerlingen in de loop van groep 2 tot en met groep 8 moeten leren begrijpen, kennen en kunnen om aan het einde van de basisschool referentieniveau 1S te halen. Deze beheersingsdoelen geven in een doorlopende leerlijn aan wat er te leren valt binnen de verschillende rekendomeinen.

Deze tussendoelen kunnen onder andere bruikbaar zijn voor scholen die zich inzetten om meer leerlingen referentieniveau 1S te laten halen of (meer) vanuit doelen willen werken en de methode (een beetje) los willen laten.

Training 'een week zonder rekenmethode'
Natuurlijk ondersteunen we u graag bij dit proces op schoolniveau. Leraren kunnen ook inschrijven voor de training ‘Een week zonder rekenmethode: effectief gebruik van de rekentijd’. Deze vindt plaats op 14 februari, 7 maart en 16 mei 2018 van 13.30-16.30 uur op onze locatie in Zoetermeer.

Meer informatie?
Neem contact op met Conny Bodin. Conny is rekenspecialist en heeft bijgedragen aan deze publicatie.

Contactpersoon

Conny Bodin

Onderwijsadviseur & Psycholoog NIP