OnderwijsAdvies > ... > > Effectief rekenonderwijs; wat past bij uw school?
Effectief rekenonderwijs; wat past bij uw school?

Guerillaoorlog
Rekenen is de laatste tijd weer flink in het nieuws. In de krant staan dingen als: ‘Er woedt een guerrillaoorlog in rekenland. Voorstanders van het traditionele sommen maken winnen terrein’ (Trouw, 3 november 2017).

Er zijn het afgelopen jaar 3 boeken verschenen over rekenonderwijs:

Boek Rekenen 1Boek Rekenen 2Boek Rekenen 3

Differentieren, directe instructie of modelen
Eén boek is vooral gericht op differentiëren, de andere boeken op het geven van effectief rekenonderwijs. Met name de auteurs van deze laatste boeken lijken elkaar tegen te spreken.
De één adviseert vooral directe instructie te geven en veel gebruik te maken van modelen, de ander zet juist in op het stellen van denkvragen en kinderen te laten zoeken naar verbanden. Het is de kunst om uit de verschillende visies te halen wat bij uw school past.

Kunt u daarbij wel een steuntje in de rug gebruiken? Wij denken graag met u mee!

 

Contactpersoon

Conny Bodin

Onderwijsadviseur & Psycholoog NIP

Contactpersoon

Asha van Hoof

Onderwijsadviseur/ psycholoog

Contactpersoon

George de Taeye

Onderwijsadviseur