OnderwijsAdvies > ... > > Impact taalontwikkelingsstoornis nog te vaak onderschat
Impact taalontwikkelingsstoornis nog te vaak onderschat

Naar schatting heeft 7% van de 5-jarigen een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Toch is er maar weinig over bekend. De beroepsvereniging voor logopedisten vraagt via haar website aandacht voor dit probleem.

TOS is een neurobiologische ontwikkelingsstoornis die erfelijk kan zijn en vaker bij jongens voorkomt dan bij meisjes. De precieze oorzaak van de stoornis is nog niet bekend. ‘Er wordt snel gedacht dat deze kinderen gewoon niet zo slim zijn. De stoornis is ook niet altijd even makkelijk te herkennen. Ieder kind heeft weer andere symptomen. En die veranderen weer naarmate kinderen ouder worden’, zegt prof. Dr. Ellen Gerrits, hoogleraar logopediewetenschap.

Impact
Volgens haar is TOS een onzichtbare handicap met grote impact. ‘Door de stoornis hebben deze kinderen vaak sociale, emotionele en gedragsproblemen. Ze worden vaker gepest. Als het kind nog heel jong is, zie je soms dat het weinig praat of moeite heeft met het begrijpen van taal. Bij oudere kinderen, die wel al praten, zie je dat ze moeite hebben met het uitspreken van klanken en woorden met meer lettergrepen. Hierdoor zijn ze minder goed verstaanbaar dan leeftijdsgenootjes. Het komt ook voor dat kinderen met TOS in korte onlogische zinnen praten.’

Hoe herken je een TOS
Als professional kun je een TOS herkennen aan verschillende signalen:
  • het kind spreekt in korte, onlogische zinnen
  • het kind is slecht verstaanbaar
  • het kind is stil en praat weinig
  • het kind kan zich slecht concentreren
  • het kind begrijpt anderen vaak niet
  • het kind lijkt soms niet te luisteren
  • Lees meer over TOS

 

Bekijk een filmpje over het herkennen van de signalen 


Minder criminaliteit

De logopedist is de aangewezen persoon voor de behandeling van TOS. Hoe eerder die behandeling start, hoe groter de kans op herstel. Volgens onderzoek van SEO (2012) levert logopedie bij kinderen met een taalontwikkelingsstoornis de samenleving jaarlijks een besparing van 38 tot 115 miljoen euro op. 
Dit wordt onder andere veroorzaakt door een besparing op de kosten voor het speciaal basisonderwijs. Tijdige signalering en behandeling van een taalstoornis leidt tot een daling van 30% van het aantal kinderen op het speciaal onderwijs.
Ook zorgt logopedie voor een betere sociale ontwikkeling van kinderen, kunnen ouders beter omgaan met de stoornis en zorgt logopedie voor minder criminaliteit. Op latere leeftijd zorgt het ervoor dat kinderen met TOS betere kansen op de arbeidsmarkt hebben, aldus het rapport.

Meer informatie?
Neem contact op met Andy van Kollenburg

Contactpersoon

Andy van Kollenburg

Teamleider logopedie Hoofddorp