OnderwijsAdvies > ... > > Scholen Trivia breiden Dolfijn excellente aanpak uit met Delfino
Scholen Trivia breiden Dolfijn excellente aanpak uit met Delfino

Met ingang van dit schooljaar breidt TriVia het onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen uit met een bovenschools programma. Dit past bij de structurele aandacht die er binnen TriVia al jaren is voor leerlingen die extra uitdaging nodig hebben. Vanaf 30 oktober wordt gestart met een aanvullend programma 'Delfino'.

Binnen TriVia, een vereniging met 16 christelijke scholen in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en Lopikerwaard, wordt al sinds 2009 veel aandacht besteed aan het onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen. Leerlingen krijgen het onderwijs en de begeleiding die passen bij hun mogelijkheden. 

Begaafde leerlingen krijgen de basis in compacte vorm – ze leren immers sneller – en nemen deel aan het door TriVia ontwikkelde verrijkingsprogramma 'Dolfijn'. De werkwijze en naam zijn gebaseerd op de aanpak 'Dolfijn excellent' van Surplus, expertisecentrum voor begaafden. Met de naam dolfijn wordt verwezen naar dolfijnen als speelse, intelligente en sociale wezens.

Lees het gehele artikel: TriVia breidt onderwijs hoogbegaafde leerlingen in regio uit

TOELICHTING

Dolfijn: Bij TriVia heeft elke school heeft een plusklas: de dolfijngroepen. Door Trivia is een uitgebreid curriculum ontwikkeld voor deze groepen. Er wordt gewerkt met heldere uitgangspunten voor signalering, waarbij een bovenschools surplusabonnement wordt gebruikt. 

Delfino: Het bovenschoolse programma Delfino (Italiaans voor dolfijn) is een uitbreiding op de structurele aanpak. Voor leerlingen in deze bovenschoolse plusklas wordt met een T-OPP (Talent Ontwikkel PersPectief) gewerkt.

Wilt u ook (bovenschoolse) verrijkingsgroepen opzetten?
Met het plan 'Dol-fijn excellent' biedt OnderwijsAdvies een kader waarmee besturen en scholen inhoud en vorm geven aan passend onderwijs voor begaafde en intelligente leerlingen. Het plan biedt volop ruimte voor schoolspecifieke invullingen.

Neem voor meer informatie contact op met Greetje van Dijk.

Contactpersoon

Greetje van Dijk

Onderwijsadviseur