OnderwijsAdvies > ... > > Voorkom leesproblemen met BOUW!
Voorkom leesproblemen met BOUW!

Bouw! is het effectieve computergestuurde interventieprogramma dat speciaal is ontwikkeld om kinderen die risico lopen op problemen met lezen, preventief (in groep 2 tot 4) extra hulp te geven, actief ondersteund door tutors (ouders, oudere leerlingen, vrijwilligers of klassenassistenten).

Een kwart van de leerlingen in Nederland (bron Lexima) verlaat de basisschool met een leesachterstand van 2 jaar of meer. Laaggeletterden zijn extreem kwetsbaar voor onderbenutting van talent, demotivatie, schooluitval, werkloosheid, criminaliteit, psychosociale en medische problemen. 

Het is dus van groot belang het percentage schoolverlaters met leesachterstand te beperken. Daar werken we met z'n allen hard aan. Momenteel wordt 8 procent van de leerlingen behandeld voor dyslexie. Deze behandeling begint op het moment dat een kind al een leesachterstand heeft opgelopen...

BOUW! VOORKOMT leesproblemen 
Het is, gezien het voorgaande, raadzaam kinderen eerder te begeleiden en niet te wachten tot ze de diagnose dyslexie hebben. Kinderen die risico op dyslexie lopen kunnen al in de groepen 2 en 3 extra begeleiding krijgen, namelijk met het programma BOUW!. Zij worden daarbij begeleid door een tutor; dit hoeft geen professionele tutor te zijn.

Bijzonder aan BOUW! is dat een leerling individuele en gerichte zorg krijgt. Kinderen leren in een vaste volgorde en kunnen ook thuis achter de computer of op de tablet met BOUW! werken.

Uit de praktijk:
Veertig basisscholen in de Hoeksche Waard zijn in 2016 gestart met BOUW!. Doel was om het aantal kinderen dat met een leesachterstand de school verlaat of de diagnose dyslexie krijgt, te verminderen. 

De scholen kiezen structureel voor de preventieve aanpak. Kinderen in groep 2 en 3 die risico lopen op leesachterstanden, krijgen extra begeleiding met het interventieprogramma Bouw!. Scholen zetten daarvoor ouders, grootouders of vrijwilligers als tutor in en soms ook oudere leerlingen. Want dat kan met dit programma. De oefeningen worden online gemaakt en de tutor krijgt daarbij duidelijke aanwijzingen hoe hij het kind moet begeleiden. (lees ook het artikel Dé remedie tegen dyslexie: veel lezen AD/02-17)

Implementatie belangrijk
OnderwijsAdvies is dit jaar ook gestart met het begeleiden van scholen. Onderwijsadviseur Roos Jonker: "Het is erg belangrijk dat scholen worden begeleid in het goed inzetten van het programma in de klas zodat het onderdeel van de gehele leesaanpak op school wordt. Het programma leidt ertoe dat het aantal zwakke lezers en het aantal diagnoses dyslexie met 60-65% afneemt." 

Meer weten over BOUW!?
Ga naar de pagina 'Voorkom leesproblemen met BOUW! en/of neem contact op met Roos Jonker.

Contactpersoon

Roos Jonker

Onderwijsadviseur