OnderwijsAdvies > ... > > Online pesten, pak 't aan!
Online pesten, pak 't aan!

Kinderen komen steeds meer in aanraking met de online wereld en de hieraan gekoppelde sociale media. Het is niet meer weg te denken uit hun leven. Op jonge leeftijd maken kinderen kennis met WhatsApp, YouTube, Instagram, Snapchat en Facebook. De ‘gewone’ wereld breidt zich uit naar de online wereld. En wat er in de gewone wereld voorkomt, zie je ook terug in de online wereld. Pesten dus ook! En dan heet het digitaal pesten. Of online pesten. Of cyberpesten.

Hoe pak je online pesten aan?
Dat het van groot belang is om aandacht aan online pesten te besteden, juist ook op school, is duidelijk. De aanpak van digitaal pesten heeft veel overeenkomsten met de aanpak van pesten in het algemeen en moet grotendeels preventief zijn. Wat is het, waar kan je het tegenkomen, welk effect heeft het, wat kan je doen als het jou overkomt? 

Essentieel zijn de lessen en gesprekken waarmee de bekendheid wordt vergroot, waardoor kinderen weten wat ze kunnen doen wanneer het zich wel voordoet en dat ze weten bij wie ze terecht kunnen. Ook het betrekken van ouders en het opstellen van regels binnen de school is hierbij van groot belang.
Lees meer over online pesten op mediawijsheid.nl 

Welke actief veiligheidsbeleid voert u?
Sinds 1 augustus 2015 is de Wet Sociale Veiligheid op Scholen, ook wel de Antipestwet, van kracht. Schoolbesturen zijn verplicht om te zorgen voor sociale veiligheid op hun school. Ze mogen zelf bepalen hoe ze dit aanpakken. 
Hoe ziet uw veiligheidsbeleid er uit? Als u zich wilt oriënteren op strategieën, leerdoelen en programma's die het best passen bij uw school, kom dan naar de bijeenkomst 'Welk actief veiligheidsbeleid voert u' op 11 oktober of 17 januari! 

Ondersteuning op maat
OnderwijsAdvies kan u ondersteunen door het verzorgen van een teambijeenkomst, een workshop of ouderavond rondom het thema cyberpesten. De inhoud kan afgestemd worden op de door de school gehanteerde methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling.

Volgende week is de Week Tegen Pesten (18 t/m 22 september 2017). Het thema is online pesten; pak 't aan! Kijk op Week Tegen Pesten voor tips en tools voor het voorkomen en aanpakken van online pesten.