OnderwijsAdvies > ... > > Problemen bespreekbaar maken met de Kanjertraining
Problemen bespreekbaar maken met de Kanjertraining

Eén van de doelen van de Kanjertraining is dat kinderen verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten leren beheersen. Zowel in real-life als op social media.

Is de Kanjertraining daarmee een anti-pestmethode?
Ja, maar niet alleen. Door middel van een serie lessen met bijbehorende oefeningen wordt gewerkt aan het behouden of verbeteren van een goede sfeer in de klas (bevorderen van vertrouwen en veiligheid, versterken van sociale vaardigheden en verantwoordelijkheid nemen voor je eigen handelen, ook op social media).

Het gaat om een pedagogisch beleid binnen de school, waarbij Kanjertraining de leidraad vormt. Ook wordt er gewerkt met het uitgebreide leerlingvolgsysteem KanVAS (Cotan erkend en geschikt bevonden door de onderwijsinspectie).

Anders kijken naar gedrag
Kanjertraining helpt om anders te kijken naar het gedrag van kinderen en helpt om problemen bespreekbaar te maken en te zoeken naar oplossingen die goed zijn voor alle partijen. Ouderbetrokkenheid krijgt daarbij ook veel aandacht, evenals actief burgerschap en sociale integratie.

Binnen de methode Kanjertraining wordt als onderdeel van de lessen aandacht besteed aan online pesten. Daarnaast bestaat er een aparte lessenreeks voor de hogere groepen. 

Meer weten?
Wilt u meer weten of deelnemen aan een training? Neem contact op met één van onze Kanjertrainers of/en neem deel aan de training:

Kanjertraining Logojpg

Contactpersoon

Paulien Brouwer

Adviseur/ GZ-psycholoog