OnderwijsAdvies > ... > > Inspiratie opdoen over onderwijs aan kleuters
Inspiratie opdoen over onderwijs aan kleuters

Op 28 jl. vond in samenwerking met samenwerkingsverband Amstelronde een inspiratiebijeenkomst plaats over Het Jonge Kind. 

Veel aandacht voor het Jonge Kind
Spelend leren of het lerend spelen zijn thema's die volop in de belangstelling staan. Uitspraken als:

‘‘Een jong kind is geen schoolkind" of “met 2 jaar iedereen naar school

doen veel stof opwaaien. Er zijn vele meningen die via de media worden verspreid. 
Ontwikkelingspsychologen, wetenschappers, leraren en pedagogisch medewerkers, onderwijsgoeroes vanuit alle hoeken van de wereld en ook ouders hebben iets te zeggen over het jonge kind. 

Wat is goed onderwijs?
Welke keuzes maak je ten aanzien van opbrengstgericht werken, wel of geen VVE programma’s, wel of geen CITO toetsen, werken vanuit doelen, het onderpresterende jonge kind of het kind met een ontwikkelingsvoorsprong? 

Mensen die in het onderwijs of in de kinderopvang met jonge kinderen werken, ervaren het soms als lastig. De beleving dat er zoveel moet en kan, kan leiden tot verwarring, onduidelijkheid en frustatie. Bovendien zijn de verwachtingen vanuit ouders en het onderwijs hoog. 

InspiratiemiddagInspiratiemiddag2

Studiebijeenkomst 
Tijdens de bijeenkomst die het samenwerkingsverband Amstelronde organiseerde voor haar scholen kon men naar aanleiding van actuele theorieën van gedachten wisselen over:

Waar liggen de kansen, wanneer is het onderwijs, de opvang, de aandacht voor het jonge kind van hoge kwaliteit?
In hoeverre is het spelen belangrijk? Waar liggen de waarden? En.. hoe organiseer je dat? Er moet toch ook geleerd worden? 

"Wat er ook speelt, laat het een kind zijn” is de uitspraak van Loesje

Verdieping Jonge kind
Wilt u zich ook verdiepen in het Jonge Kind? Heeft u belangstelling voor bepaalde thema's of ontwikkelingsgebieden of wilt u juist een breed pallet aan kennis verwerven en Specialist Jonge Kind worden?
Een studiemiddag organiseren binnen een bestuur of samenwerkingsverband behoort uiteraard ook tot de mogelijkheden. Neem voor meer informatie contact op met Ellen Versteeg.


MAAK UW KEUZE UIT DE VOLGENDE EENDAAGSEN EN OPLEIDINGEN:

- Opleiding Jonge Kind Specialist; start 11 sept 2017 in Gouda/Zoetermeer

- 5 eendaagsen over diverse thema's in Hoofddorp

- eendaagse Spel plaats op 27 sept 2017
- eendaagse Creativiteit op 24 jan 2018 
- eendaagse Thematiseren en taal en rekenen; op 4 apr 2018
- eendaagse OHGW en Klassenmanagement; op 9 mei 2018
- eendaagse Specifieke belevingswereld, spel en beweging; op 4 juli 2018

- Cursus Het Jonge Kind voor onderwijsassistenten

- Eendaagse Jonge Kind voor directies op 28 nov 2017 in Hoofddorp 

Combinatiegroep 2-3
Wist u dat u bij OnderwijsAdvies ook terecht kunt voor advies en begeleiding voor de opzet en inrichting van combigroepen 2-3? Als leraar kunt u profiteren van de sterke kanten van beide groepen, door bijv. de methode van groep 3 te combineren met het spelend leren van groep 2. Vraag naar de mogelijkheden!