OnderwijsAdvies > ... > > Van kwantiteit naar kwaliteit met het leerrendementenoverzicht
Van kwantiteit naar kwaliteit met het leerrendementenoverzicht

Wat is het leerrendementenoverzicht?
Vanwege het verschijnen van nieuwe Citotoetsen publiceert OnderwijsAdvies elk jaar, in januari, het leerrendementenoverzicht. Op het leerrendementenoverzicht is de gemiddelde groei van het kind én van de groep zichtbaar. De cijfers in het leerrendementenoverzicht geven u in één opslag een beeld of de leerlingen een gemiddelde groei doormaken of dat leerlingen onder – of boven – de gemiddelde groei presteren!

Download de leerrendementenoverzichten Versie 9: NIVEAU A t/m E en I t/m V

Van kwantiteit naar kwaliteit
Als de groei van leerlingen tegenvalt is het belangrijk te kijken naar uw eigen handelen en naar de leerling. "Heb ik als leraar de juiste handelingen gedaan? Hoe leert het kind? Welke onderdelen van de leerstof beheerst het kind wel en waar heeft het nog moeite mee? Wat heeft in de afgelopen periode goed gewerkt voor de leerling en wat niet? Heeft het kind andere instructie nodig, of intensiever?"
Kortom, hoe bereikt u in de komende periode de gewenste groei? Het is belangrijk de gestelde doelen goed te omschrijven en de wijze waarop, bijvoorbeeld in een groepsplan.

Analyse op individueel, maar ook op subgroep-  en groepsniveau
Het leerrendementenoverzicht geeft inzicht in de gemiddelde groei van individuele leerlingen (geel) en op groepsniveau (blauw). Ook kunt u de groei van de subgroepen bekijken. 
Als er veel leerlingen van niveau 5 naar 4 zijn gegaan, maar tegelijkertijd ook meerdere leerlingen van niveau 2 naar 3, kunt u zich afvragen of de aandacht voor de zwakkere leerlingen ten koste is gegaan van de aandacht voor de middengroep. Zo verbindt u de cijfers direct met de aanpak in de klas.

Schoolzelfanalyse met de OHGW cirkel!

Ohgw CirkelU kunt nog verder gaan! Namelijk door het maken van een kwalitatieve analyse op school- of bovenschools niveau! De OHGW cirkel is daarbij een heel praktisch en werkbaar instrument dat inzicht geeft in hetgeen goed gaat op de school, waar de school al veel in doet, en wat kan worden verbeterd. Als de activiteiten in de cirkel in balans zijn, gaan de opbrengsten vanzelf omhoog.

Het gaat tenslotte niet alleen om de cijfers, maar ook om het verhaal achter de cijfers. Het verhaal dat naadloos aansluit bij het nieuwe inspectiekader zodat u voor de inspectie een goede gesprekpartner bent!

Wij helpen u graag!
OnderwijsAdvies kan u helpen de handige overzichten uit het leerlingvolgsysteem te halen en de juiste vragen te stellen bij het interpreteren van de cijfers. Wij kunnen ook breder kijken naar de activiteiten op school die u als een keten kunt zien en in relatie staan met de resultaten. Dit kan uitstekend met de OHGW cirkel. 

Wilt u meer weten? Neem contact op met Henk van der Woude, gecertificeerd Cito specialist, of Martine van den Hoek.