OnderwijsAdvies > ... > > Taal en Rekenen met ICT

Taal en Rekenen met ICT

09 februari 2017
Taal en Rekenen met ICT

OnderwijsAdvies biedt ook dit jaar weer korte scholingsmomenten aan op het gebied van Taal en Rekenen met ICT.

Wilt u:

  • Hogere resultaten behalen?
  • Uw onderwijs beter laten aansluiten bij de behoefte van uw leerlingen?
  • Oefeningen meer automatiseren?
  • En daarbij meer ICT inzetten op een systematisch verantwoorde wijze? Denk aan activiteiten op het digibord, laptop, tablet en pc. 

OnderwijsAdvies biedt 3 scholingsbijeenkomsten aan waarin u leert hoe u het onderwijs effectiever kunt maken en hoe ICT daaraan kan bijdragen.

  1. Spelling en ICT scholingsbijeenkomst - 22 maart 2017
  2. Innovatief automatiseren in de rekenles - 24 mei 2017
  3. Woordenschat en ICT - op 12 april 2017