OnderwijsAdvies > ... > > Dyslexie bestaat niet?

Dyslexie bestaat niet?

09 februari 2017

Dyslexie bestaat niet? 'Er worden onnodig veel kinderen gediagnosticeerd met ernstige lees- en rekenproblemen, zegt dyslexiehoogleraar Anna Bosman van de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Dyslexie bestaat niet?
'Er worden onnodig veel kinderen gediagnosticeerd met ernstige lees- en rekenproblemen, zegt dyslexiehoogleraar Anna Bosman van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ze onderzoekt het fenomeen dyslexie al sinds 2007 en komt maar tot één conclusie: dyslexie is een gevolg van slecht onderwijs.' Dit bericht verscheen vanochtend in het AD en werd al snel opgepakt door andere media als tv en radio. Het is een verwarrende boodschap en een klap in het gezicht van de vele kinderen en hun ouders, die bij ons een ONL behandeling volgen. Dyslexie staat  zo in een negatief daglicht, terwijl deze groep kinderen heel hard werkt om ondanks hun handicap zich zo goed mogelijk op school te ontwikkelen.

Dyslexie bestaat wel!
Ki
nderen die slecht onderwijs krijgen, kunnen dezelfde symptomen vertonen als kinderen met dyslexie. Helaas kunnen we deze kinderen niet altijd onderscheiden van de “echt  dyslecten”.  Daarnaast zal er altijd een groep leerlingen blijven bestaan, die moeite heeft met lees- en spellingsproblemen, terwijl zij wel goed onderwijs krijgt. Niet iedereen is overal even goed in en elk kind heeft zijn eigen talenten. 

Echter, kinderen met dyslexie hebben een neurologische aandoening die niet zal overgaan door meer te lezen of te spellen. Bij deze 3-5% van alle leerlingen is sprake van ernstige enkelvoudige dyslexie (EED). Dyslexie zou bij hen aangetoond kunnen worden door een MRI scan. Toch kiezen we er niet voor om kinderen die aangemeld worden met het vermoeden van EED door een MRI scan te halen. Daar zou het kind immers niet bij gebaat zijn. 


Behandeling helpt
Door de ONL dyslexie behandeling gaat EED niet over, maar leren de kinderen wel beter omgaan met hun dyslexie. Daarom helpen we deze kinderen. Kinderen die een ONL behandeling volgen, oefenen 5 keer per week, gedurende anderhalf jaar onder begeleiding van een getrainde ONL behandelaar. We zien dat die aanpak zijn vruchten afwerpt, de kinderen gaan daadwerkelijk vooruit. 

Strenge criteria voor aanmelding en behandeling
Wij vinden het belangrijk dat alleen kinderen die echt EED hebben in aanmerking komen voor behandeling. Daarom hanteren wij de strenge aanmeldingseisen van ONL. Onterechte dyslexieverklaringen is iets waar wij niet achter staan.
 

Onderwijs steeds beter
Als kinderen slecht onderwijs zouden krijgen en daardoor ‘verdacht’ worden van dyslexie, is dat uiterst kwalijk. Wij zien echter dat scholen zich continue inzetten om zich te verbeteren. 
Ieder kind heeft recht op goed onderwijs en daar zet OnderwijsAdvies zich met de scholen 100% voor in. Dagelijks komen onze adviseurs op scholen en zijn onze taalspecialisten bezig met het verbeteren van lees- en spellingsonderwijs. We organiseren trainingen en informatiemiddagen over taalonderwijs. Alle kinderen verdienen het om zich optimaal te ontwikkelen en voor kinderen met de pech dat ze dyslexie hebben, hoort daar een intensieve, maar effectieve behandeling dus bij.