OnderwijsAdvies > ... > > Acadin 2.0 is uit!

Acadin 2.0 is uit!

31 januari 2017
Acadin 2.0 is uit!

Acadin is een krachtige digitale leeromgeving die scholen ondersteunt bij het vormgeven van verrijkingsonderwijs op maat. Acadin 2.0 leert kinderen vaardigheden om tot oplossingen te komen, nieuwe ideeën vorm te geven en te leren hoe ze talent optimaal kunnen ontwikkelen. 

Acadin, een digitale leeromgeving
In Acadin 2.0 staan leeractiviteiten die geschikt zijn voor de 25% (hoog)intelligente en (hoog)begaafde leerlingen in uw groep. U kunt doelgericht zoeken, bijvoorbeeld op vakgebied, moeilijkheidsgraad, tijdsduur of type talent.

Misschien bent u op zoek naar een korte activiteit voor een kleuter die wil leren over dino’s of zoekt u juist naar een complex project over schrikkeljaren voor een leerling in groep 8. Acadin 2.0 biedt al een ruim aanbod van leeractiviteiten, en daar komen in de vernieuwde omgeving nog honderden bij. 

Wilt u meer weten van Acadin?

Wanneer u wilt starten met Acadin..
kunt u de standaard training bijwonen. In één bijeenkomst krijgen u en uw collega’s informatie over de uitgangspunten en ontwikkeling van Acadin. Lees meer

Ook organiseren wij korte implementatietrajecten voor scholen die Acadin 6 weken lang hebben uitgeprobeerd en besloten hebben om een abonnement op Acadin te nemen.
Lees meer over de voorlichtingsbijeenkomsten- en implementatietrajecten in de flyer.

Surplus en Acadin: signaleren en begeleiden van talenten
Als er binnen de school oog is voor de begaafde leerlingen zien leraren in het algemeen welke leerlingen bredere en diepere ontplooiingskansen nodig hebben. Een sobere procedure volstaat dan, waarna met leerlingen kan worden gezocht naar uitdagende activiteiten.
Wanneer er sprake is van twijfel of disharmonie (het kind lijkt slim, maar het komt er niet uit) dan is een meer uitgebreide identificatie gewenst. OnderwijsAdvies ontwikkelde Surplus Signaal Digitaal, waarmee aard en mate van begaafdheid in beeld worden gebracht. De begeleidingsprofielen en talentaccenten binnen Surplus kunnen vervolgens worden benut om passende activiteiten in Acadin te kiezen.

Incidenteel kan een arrangement nodig zijn, een (kortdurend) begeleidingstraject voor de leerling met complexere problematiek. Lees meer over 'de gestructureerde aanpak van een TOPP'.
Ook in onze T-OPP arrangementen kan ervoor gekozen worden om onder begeleiding aan een Acadin-activiteit te werken. 

Contact
Neem voor meer informatie contact op met Greetje van Dijk.