OnderwijsAdvies > ... > Ervaringen > "Werkplezier verhogen en kwaliteit op school vergroten"

"Werkplezier verhogen en kwaliteit op school vergroten"

"Werkplezier verhogen en kwaliteit op school vergroten"

OBS Het Groene Hart is een basisschool voor Montessori én regulier onderwijs in Zoetermeer. Directeur Stefan van Haaren wilde met zijn leraren aan de slag omdat het jonge en diverse team elkaar onvoldoende kende. Door met het team aan de slag te gaan, wilde Van Haaren het werkplezier vergroten en zo de kwaliteit in de klas omhoog brengen.

Aanleiding
Onderwijsadviseur Marielle Rumph werd gevraagd mee te denken hoe hij het team meer als team kon laten functioneren. Rumph:’Op deze school speelden twee belangrijke zaken. Aan de ene kant waren er vrij veel regels en afspraken en aan de andere kant kende het team elkaar en de regels onvoldoende om deze met elkaar na te leven’.

We leerden elkaar beter kennen en kregen begrip en vertrouwen.
Van Haaren: ‘Tijdens twee studiedagen hebben we met team vanuit ieders persoonlijke blik de schoolwaarden opgesteld. Doordat we startten met persoonlijke waarden, was het voor iedereen heel dichtbij en vertrouwd. Daarna hebben we al deze waarden teruggebracht naar een kleiner aantal schoolwaarden. Iedereen heeft zich aan deze waarden gecommitteerd

Ook hebben we gekeken naar verschillen binnen het team. Waarom zijn mensen anders, wat zijn de persoonlijke waarden van de collega’s en hoe moet je daar als team mee omgaan? Zo leerden we elkaar beter kennen en dat vormde weer de basis voor meer begrip en vertrouwen. Een hele waardevolle opbrengst.

Daarnaast hebben we de regels en afspraken onder de loep genomen. Wat zijn essentiële regels waar iedereen zich aan moet houden en welke afspraken zijn meer flexibel en kunnen wijzigen per groep of individu? In dit proces hebben we ook afscheid kunnen nemen van veel overbodige regels.

Het resultaat: we hebben de basis voor groter werkplezier te pakken
Ik merk dat het team heel enthousiast is en er veel zin in heeft. Vertrouwen, van elkaar leren, weten dat je er toe doet en het verschil kunt maken, vormen de basis voor werkplezier. Natuurlijk zijn er dingen die nog lastiger blijven zoals feedback geven en krijgen. Daar werken we aan met het team. Maar we zijn een hele grote stap vooruit gekomen. Daar ben ik trots op en blij mee’.