OnderwijsAdvies > ... > Voortgezet Onderwijs > Onderzoek (dyslexie) leerlingen VO
Onderzoek (dyslexie) leerlingen VO

Voor wie

Leerlingen in het VO

Inhoud

Sommige leerlingen hebben hardnekkige problemen met taal en taalvaardigheden.
Ook met extra hulp blijft het moeilijk voor hen om foutloos en vlot te lezen en te spellen. In het voortgezet onderwijs komt dyslexie vaak tot uiting in problemen met Nederlands en/of de moderne vreemde talen.
Met het dyslexieonderzoek krijgt u duidelijkheid of er sprake is van dyslexie.

Om dyslexie te kunnen vaststellen wordt onderzoek gedaan naar:

  • De mate van achterstand bij het lezen en/of spellen;
  • De hardnekkigheid van de lees- en/of spellingsproblemen;
  • De mogelijke verklaring van lees- en/of spellingsproblemen.

Voor het stellen van de diagnose dyslexie hanteert OnderwijsAdvies de richtlijnen van de Stichting Dyslexie Nederland (2008).

 

Diagnose dyslexie: via een individueel of een groepsonderzoek

 

Individueel onderzoek - op maat
In dit onderzoek is er niet alleen aandacht voor het lezen en spellen, maar ook voor de verstandelijke capaciteiten, motivatie en gedrag om inzicht te krijgen welke handelingssuggesties geschikt zijn. 
De inhoud van het onderzoek wordt afgestemd op de leerling in overleg met de school en ouders.

Prijs
: afhankelijk van de inhoud van het onderzoek.

Groepsonderzoek 24 april 2018
Een andere mogelijkheid bij vermoeden van dyslexie is het groepsonderzoek. Het groepsonderzoek vindt plaats rond de maand april op de locatie van OnderwijsAdvies in Hoofddorp.  

Prijs
: € 559,-. Indien dyslexie wordt vastgesteld komt er een dyslexieverklaring bij, de prijs hiervoor bedraagt € 86,-.  

Het groepsonderzoek vindt dit jaar plaats op 24 april 2018 in Hoofddorp!
Aanmelden? Zie contactgegevens hieronder. 

Aanmelden en meer informatie
Wilt u uw kind aanmelden? Neem contact op met Saskia Wittekoek via 023 510 00 67. Zij legt u de procedure uit en geeft een kostenindicatie.

Agenda

DatumLocatie
24 april t/m 24 april 2018Hoofddorp

Prijs

Op aanvraag

Contactpersoon

Saskia Wittekoek

Onderwijsadviseur/ orthopedagoog