OnderwijsAdvies > ... > Trainingen en opleidingen > Eendaagsen groep 1en2; kleuters een vak apart
Eendaagsen groep 1en2; kleuters een vak apart

Voor wie

Deze modules zijn voor (startende) leraren in het primair onderwijs die zich willen bekwamen in het specifieke onderwijs voor de groepen 1-2 (3). 

Inhoud

Het onderwijs aan het jonge kind is een vak apart. Vanuit de praktijk krijgen we steeds meer signalen dat er behoefte is aan meer kennis en achtergrondinformatie rondom het jonge kind. 

Er is veel veranderd in het onderwijs in de groepen 1-2! Belangrijke uitgangspunten zijn het beredeneerd aanbod, het thematisch werken vanuit leerlijnen en tussendoelen, het handelings- en opbrengstgericht werken (HGW/OGW), het VVE-beleid en het werken met programma’s.
De manier waarop jonge kinderen zich ontwikkelen en leren is echter niet veranderd: spel en spelen is en blijft belangrijk. Van de leraar vraagt dit kennis over spelontwikkeling en vaardigheden om de individuele ontwikkeling van iedere kleuter te stimuleren. Observeren en een uitdagende betekenisvolle speel-leeromgeving is daarbij een voorwaarde. Hoe doe je dit, hoe organiseer je dit?

Naast de, door het CPION geregistreerde, eenjarige Opleiding Jonge Kind Specialist (Post HBO) die wij vanaf september 2017 in samenwerking met Driestar aanbieden, bieden wij ook een variant in de vorm van losse modules.

Eendaagse modules
De modules worden gekenmerkt door actualiteit, de afwisseling van theorie en praktijk en interactieve opdrachten. 
Hieronder volgt een opsomming van de eendaagse modules:

Eendaagse Creativiteit: 24 januari 2018

 • Wat is creativiteit in brede zin bij jonge kinderen
 • De samenhang met andere ontwikkelingsgebieden
 • De rol en de invloed van de leerkracht als krachtige inspirator bij een zo ruim mogelijke aanbod van creatieve activiteiten
 • Creativiteit en filosoferen
 • Creativiteit en 21 century skills
 • Reflectie op de eigen rol als leraar
 • Expressie en creativiteit
 • Muzikale vorming, de ontwikkeling bij het kind en de manier waarop we deze kunnen stimuleren
 • Dans en drama
 • De betekenis van cultureel erfgoed.
 • De kracht van verhalen, versjes sprookjes, prentenboeken en poppen

Eendaagse Thematiseren en taal en rekenen: 4 april 2018

 • Achtergronden en betekenis van het thematisch werken.
 • Taalontwikkeling en taal leren
 • Rol van de leraar: taal de hele dag door
 • NT2
 • Praktische mogelijkheden om mondelinge taalontwikkeling in de praktijk te kunnen stimuleren.
 • Tussendoelen woordenschat en beginnende geletterdheid
 • Beredeneerd aanbod en werken met betekenisvolle routines
 • Rekenontwikkeling en de relatie met bewegen en spel
 • Rekenontwikkeling en de drie domeinen
 • Organiseren van voorwaardelijke speelleeromgeving en activiteiten voor de drie domeinen
 • Thematisch werken en de rekenontwikkeling
 • Tussendoelen beginnende gecijferdheid
 • Beredeneerd aanbod met behulp van rekenroutines

Eendaagse OHGW en klassenmanagement: 9 mei 2018

 • De specifieke elementen van klassenmanagement en zelfstandig werken, die voor kleutergroepen van belang zijn
 • Flexibiliteit en inspelen op onderwijsbehoeftes
 • Omgaan met executieve functies
 • Gebruik en mogelijkheden van coöperatieve structuren
 • De cyclus OHGW
 • Observeren, volgen en registreren
 • Volgsystemen en documenten: belang en mogelijkheden van themaplanningen, groepsplannen e.d. 

Eendaagse Specifieke belevingswereld, spel en beweging: 4 juli 2018

 • Hoe ontwikkelen jonge kinderen zich en leren zij?
 • Belang van spel
 • Breinontwikkeling en het jonge kind
 • Visies op onderwijs aan het jonge kind
 • Reflecteren op eigen visie en praktijk
 • (Senso-)motoriek en de samenhang met de andere ontwikkelingsgebieden
 • De rol van een uitdagende speel- en bewegingsomgeving
 • Beredeneerd aanbod motoriek buiten en klaslokaal en speelzaal
 • De rol van de leraar als krachtige inspirator bij het brede aanbod van bewegingsactiviteiten
 • Het verschil tussen jongens en meisjes  

Locatie en aanmelden
De eendaagse modules worden gegeven op onze locatie in Hoofddorp. U kunt alle eendaagse modules afzonderlijk volgen, maar ook allemaal. De prijs is € 375,- per module. Via onderstaand formulier kunt u zich individueel opgeven.

Aanmelden Eendaagse module(s) Het Jonge Kind

Aanmelden Eendaagse module(s) Het Jonge KindHet is ook mogelijk om met een heel onderbouwteam of met een groep leraren 1-2 (3) van een bestuur deel te nemen. Stuur een mail naar Ellen Versteeg

Agenda

DatumLocatie
04 april t/m 04 april 2018Hoofddorp
09 mei t/m 09 mei 2018Hoofddorp
04 juli t/m 04 juli 2018Hoofddorp

Downloads

Gerelateerde diensten