OnderwijsAdvies > ... > Leerlingondersteuning > Intelligentie onderzoek, wat kun je ermee?
Intelligentie onderzoek, wat kun je ermee?

Voor wie

Intern begeleiders en leraren

Inhoud

Als er zorgen zijn rondom de ontwikkeling van een kind en de extra begeleiding en aanpassingen op school leveren onvoldoende op, komt er vanuit scholen en ouders vaak een vraag naar psychologisch onderzoek. Regelmatig is voor een dergelijk onderzoek onder meer de vraag hoe de intelligentie van een kind is opgebouwd.

Bij OnderwijsAdvies zijn wij gericht zijn op handelingsgericht onderzoek. Dat wil zeggen dat we op basis van (brede) diagnostiek in beeld willen brengen wat de onderwijsbehoeften van een kind zijn en de ondersteuningsbehoefte van de leraar.
Daarom zijn we dit jaar gestart met het doen van intelligentie-onderzoek volgens het CHC-model omdat dit een breder en vollediger beeld geeft van de cognitieve vaardigheden van een kind en aanknopingspunten biedt voor begeleiding op school. Hierbij volgen wij de nieuwste theorieën op het gebied van intelligentie.

In deze bijeenkomst krijgt u:

  • achtergrondinformatie over de geschiedenis van intelligentie
  • Informatie over wat er met de huidige theorieën onder intelligentie wordt verstaan
  • welke testen er gebruikt (gaan) worden om intelligentie te meten
  • en het toepassen van het CHC-model.

Daarnaast wordt praktisch met u bekeken hoe verslaglegging van een intelligentieonderzoek geïnterpreteerd kan worden en wat deze gegevens zeggen voor het handelen in de klas.  

Een IB-er vertelt over haar ervaringen met het CHC model:

CHC Model Quote

Uw resultaat

Aan het eind van deze bijeenkomst heeft u een beeld over de nieuwste theorieën op het gebied van intelligentie, kunt u een intelligentieprofiel interpreteren en kunt u de vertaalslag maken naar het handelen in de klas. Indien mogelijk, met een eigen meegenomen casus. 

Prijs

Op aanvraag

Contactpersoon

Judith Janssen

Onderwijsadviseur/ psycholoog