OnderwijsAdvies > ... > Dyslexie > Procedure verkort dyslexieonderzoek groep 6 7 8
Procedure verkort dyslexieonderzoek groep 6 7 8

Voor wie

Kinderen in groep 6,7 of 8 bij die mogelijk dyslexie hebben.

Inhoud

Procedure verkort dyslexie onderzoek
In groep 6,7 en 8 hebben we een goed beeld van de schoolprestaties. Als uw kind goed is in rekenen en/of begrijpend lezen dan hoeft er geen twijfel te zijn over de intelligentie van uw kind. We kunnen dan met de gegevens van de school en aanvullend onderzoek bekijken of er sprak is van dyslexie.

Uw kind komt in aanmerking voor deze procedure indien: 

  • er ernstige lees- en spellingproblemen zijn (prestaties op onderste helft D en E niveau) en er geruime tijd extra instructie en oefening is gegeven op het gebied van lezen en/ of spellen.
  • er een duidelijk verschil is tussen het zwakke lees- en/ of spellingniveau en de prestaties op de CITO toetsen Begrijpend lezen en Rekenen-Wiskunde (deze prestaties zijn duidelijk hoger).
  • er niet eerder verklarend onderzoek heeft plaatsgevonden op grond waarvan de diagnose dyslexie gesteld kon worden.

Wat moet u doen en hoe gaat het in zijn werk? 
U kunt het beste contact met uw school opnemen over de aanmelding. De school kent de procedure en zal samen met u de aanvraag voor het onderzoek kunnen indienen. In bijgaande folder vindt u de gegevens voor de aanmelding.

Kosten
De kosten bedragen € 602,00 per onderzoek. Soms kunt u de kosten van het onderzoek delen met de school.

Aanmelden
Bij de downloads vindt u:

  • Het aanmeld-/vragenformulier voor ouders
  • Het aanmeld-/vragenformulier voor school
  • De opdrachtbevestiging, wij verzoeken ouders en scholen deze direct mee te sturen met het dossier

Contactpersoon

Maaike van Vloten

Onderwijsadviseur/ GZ-psycholoog