OnderwijsAdvies > ... > Dyslexie > Mijn kind heeft (waarschijnlijk) dyslexie!
Mijn kind heeft (waarschijnlijk) dyslexie!

Voor wie

Ouders en leraren

Inhoud

Lezing voor ouders van kinderen bij wie dyslexie is vastgesteld of ouders die een  vermoeden hebben dat het kind dyslexie heeft.

Bij iemand met dyslexie gaat lezen, spellen en schrijven moeizaam en het kost vaak veel energie. Dit staat verder los van hoe slim of intelligent iemand is. Soms kan een kind een tijdje prima meekomen op school totdat het tempo omhoog gaat…

Dyslexie kan de schoolprestaties ernstig belemmeren, met als gevolg dat kinderen met dyslexie vaak slechter presteren (bijvoorbeeld op toetsen) dan dat ze eigenlijk kunnen. Vroegtijdige signalering, onderzoeken en eventuele behandeling van dyslexie is daarom erg belangrijk.

Voor wie?   

Ouders die vermoeden dat hun kind dyslexie heeft of die recentelijk gehoord hebben dat hun kind dyslectisch is.

Inhoud          

  • Wat is dyslexie?
  • Welke signalen geeft het kind af? Hoe uit dyslexie zich? Wat zijn de oorzaken? 
  • Wat is de normale leesontwikkeling van kleuters tot bovenbouw? 
  • Wat wordt er vanuit school verwacht van een kind? 
  • Wanneer wordt dyslexie vastgesteld? Wat zijn de voorwaarden?
  • Is behandeling mogelijk?
  • Hoe werkt de vergoedingsregeling?
  • Wat kan de school doen?
  • Wat  is de rol van ouders?
  • Hoe kan de bibliotheek helpen?

Er is ruimte om vragen van ouders te beantwoorden.

Wanneer      Maandag 12 maart

Waar            Bibliotheek Woerden, Meulmansweg 27 in Woerden                  

Tijd              19.30 – 21.15 uur 

Kosten         Gratis

Aanmelden   
Meld u aan via het aanmeldformulier op de site van de Bibliotheek Woerden.