OnderwijsAdvies > ... > Begaafden > Opleiding tot Specialist Begaafdheid en Excellentie
Opleiding tot Specialist Begaafdheid en Excellentie

Voor wie

Deze opleiding is bedoeld voor leraren / intern begeleiders PO die zich willen ontwikkelen tot Specialist Begaafdheid en Excellentie.

Inhoud

Specialist Begaafdheid en Excellentie
De opleiding Specialist Begaafdheid en Excellentie is een brede opleiding, die bestaat uit 7 inhoudelijke modules van 3 uur en 3 beleidsmodules van 2,5 uur.  

In de inhoudelijke modules is er volop aandacht voor een degelijke kennisbasis over begaafdheid, een verrijkt curriculum en leren leren, begeleiding en leerkrachtvaardigheden. In het tweede jaar staan onderpresteren, executieve functies en begaafde leerlingen met een leer- of gedragsprobleem centraal. Er wordt steeds een koppeling gemaakt met een oplossingsgerichte aanpak binnen de eigen schoolpraktijk.

Begaafdheid op uw eigen school
De beleidsmodules zijn erop gericht de cursisten handvatten te geven om de opgedane kennis en vaardigheden binnen de eigen school te implementeren en collega’s te ondersteunen in het begeleiden van begaafde en excellente leerlingen. 

Uw resultaat

Na het volgen van deze opleiding:

 • hebben de deelnemers inspiratie opgedaan;
 • hebben de deelnemers een stevige kennisbasis verworven;
 • zijn de deelnemers zich bewust geworden van de eigen schoolsituatie en de noodzaak tot schoolbeleid 
 • hebben de deelnemers een beleidsplan geschreven en 
 • zijn de deelnemers in staat het coördinatorschap vorm te geven in de eigen school (implementatie, opstellen actieplan, coaching).

De visie op begaafdheid en excellentie is aangescherpt, waardoor er in het onderwijs beter aangesloten kan worden bij de onderwijsbehoeften van deze leerlingen en de doorgaande lijn meer gegarandeerd wordt. 

Data en locatie
De gehele training bestaat uit 7 bijeenkomsten. In november 2017 starten we weer met een nieuwe groep op onze locatie in Zoetermeer. De data en tijden zijn:

 • 5 februari 2018 van 13.30 tot 16.30 uur
 • 24 mei 2018van 9.30 tot 16.00 uur (inclusief lunch)
 • 10 sept 2018 van 13.30 tot 16.30 uur
 • 8 november 2018 van 13.30 tot 16.30 uur
 • 4 februari 2019 van 9.30 tot 16.00 uur (inclusief lunch)
 • 8 april 2019 van 13.30 tot 16.30 uur
 • (?) van 9.30 tot 16.00 uur (inclusief lunch)
  De laatste datum wordt in overleg met de deelnemers bepaald.

INSCHRIJVEN

DEZE OPLEIDING IS GEVALIDEERD DOOR REGISTERLERAAR Logo Registerleraardocx
Studiebelasting (SBU) = 72 uur  / Registernummer = YljykVt2tA

NB:
Als u wilt deelnemen aan deze opleiding wordt verondersteld dat u globale basiskennis heeft over (hoog)begaafdheid. Denkt u hierbij aan kennis over de kenmerken van begaafde kinderen en over de begeleidingsmaatregelen compacten, verrijken en vervroegd doorstromen.

Netwerkscholing Specialisten Begaafdheid en Excellentie 
Heeft u de opleiding afgerond? U zult nu uw kennis en ervaring verder in de praktijk uitbouwen. Misschien loopt u tegen zaken aan die u wilt bespreken met uw collega begaafdenspecialisten of wilt u uw kennis verbreden. Meld u aan voor de netwerkscholing. De bijeenkomsten vinden plaats op 2 oktober 2017, 15 januari 2018 en 16 april 2018 (van 14.00 tot 16.30 uur). Download de flyer.

Prijs

€1650

Contactpersoon

Jacqueline Fahrner

Onderwijsadviseur/ GZ-psycholoog

Contactpersoon

Cissy van Eede

Onderwijsadviseur/ GZ psycholoog

Gerelateerde diensten